รีมมิงต้อน เอฟซี
ประเทศอังกฤษ
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
18
นักเตะต่างชาติ
2
อายุเฉลี่ย
28.8
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-