ลินโดม กิฟ
สวีเดน
2020 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
-
นักเตะต่างชาติ
-
อายุเฉลี่ย
29.4
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-