ลันดส์ บีเค
สวีเดน
2020 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
22
นักเตะต่างชาติ
2
อายุเฉลี่ย
26.3
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-