เมอร์เธอร์ ทาวน์
ประเทศอังกฤษ
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
7
นักเตะต่างชาติ
2
อายุเฉลี่ย
26.2
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-