ซีดี มิรันเดส
สเปน
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
27
นักเตะต่างชาติ
9
อายุเฉลี่ย
24.6
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-