น้ทวิช ทาว
ประเทศอังกฤษ
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
36
นักเตะต่างชาติ
8
อายุเฉลี่ย
29.9
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-