Palermo U20
อิตาลี
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
7
นักเตะต่างชาติ
-
อายุเฉลี่ย
19.8
มูลค่าตลาดทั้งหมด
€ 0.5M
รายชื่อผู้เล่น
ข้างหน้า
ผู้เล่น
อายุ
ความสูง
น้ำหนัก
สถานะทางสังคม
สัญญาหมดอายุ
กองกลาง
ผู้เล่น
อายุ
ความสูง
น้ำหนัก
สถานะทางสังคม
สัญญาหมดอายุ
กองหลัง
ผู้เล่น
อายุ
ความสูง
น้ำหนัก
สถานะทางสังคม
สัญญาหมดอายุ
ผู้รักษาประตู
ผู้เล่น
อายุ
ความสูง
น้ำหนัก
สถานะทางสังคม
สัญญาหมดอายุ
สถิติ
No data
ข้อมูลทีม
จำนวนของผู้เล่น
7
สนามฟุตบอล
สนามฟุตบอล
Renzo Barbera
ความจุ
36349
เมือง
Palermo,Italy