Perugia U20
อิตาลี
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
10
นักเตะต่างชาติ
1
อายุเฉลี่ย
19.1
มูลค่าตลาดทั้งหมด
€ 0.075M
แชมป์
Italian Youth champion (Primavera) X2
Italian Youth champion (Primavera)
1996/1997
Italian Youth champion (Primavera)
1995/1996
ข้อมูลทีม
จำนวนของผู้เล่น
10
สนามฟุตบอล
สนามฟุตบอล
Renato Curi
ความจุ
23625
เมือง
Perugia,Italy