Pescara
อิตาลี
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
33
นักเตะต่างชาติ
8
อายุเฉลี่ย
23.4
มูลค่าตลาดทั้งหมด
€ 18.5M
แชมป์
Italian Serie B champion X2
Italian Serie B champion
2011/2012
Italian Serie B champion
1986/1987
Italian Lega Pro Champion C X1
Italian Lega Pro Champion C
1973/1974
ข้อมูลทีม
ก่อตั้งขึ้นในปี
1936
จำนวนของผู้เล่น
33
8
นักเตะต่างชาติ
1
นักเตะในประเทศ
สนามฟุตบอล
สนามฟุตบอล
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
ความจุ
20515
เมือง
Pescara,Italy