เอฟ ซี ปอรโท บี
โปรตุเกส
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
28
นักเตะต่างชาติ
10
อายุเฉลี่ย
20.5
มูลค่าตลาดทั้งหมด
€ 8.93M