คลับ แอทเลทิโค เรนทิสแทส
อุรุกวัย
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
21
นักเตะต่างชาติ
2
อายุเฉลี่ย
26.7
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-
การซื้อขายนักเตะ
ปี:
Transfers in
เปิดออก
31 ธันวาคม
Carlos Villalba M Age 22 Argentina
วันที่สิ้นสุดการยืมตัวนักเตะ
31 ธันวาคม
Ramiro Cristóbal M Age 24 Uruguay
วันที่สิ้นสุดการยืมตัวนักเตะ
31 ธันวาคม
Robert Ergas M Age 22 Uruguay
วันที่สิ้นสุดการยืมตัวนักเตะ
31 ธันวาคม
Mauro Valiente M Age 19 Argentina
วันที่สิ้นสุดการยืมตัวนักเตะ
ผู้เล่นที่มีมูลค่าสุทธิสูง