RKC วาลไวก์
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
28
นักเตะต่างชาติ
9
อายุเฉลี่ย
24.3
มูลค่าตลาดทั้งหมด
€ 9.63M
การซื้อขายนักเตะ
ปี:
เปิดออก
01 มกราคม
Teun van Grunsven D Age 20
การซื้อขายนักเตะ