ทียูเอส รอต-เวส คอเบลนส์
เยอรมนี
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
14
นักเตะต่างชาติ
3
อายุเฉลี่ย
24.6
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-