เอสพี เอสพิโน่
โปรตุเกส
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
37
นักเตะต่างชาติ
6
อายุเฉลี่ย
28.2
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-