สปอทิงค์ ซี พี บี
โปรตุเกส
2021 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
1
นักเตะต่างชาติ
1
อายุเฉลี่ย
22.5
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-