สเทอรี่ เยอร์ไอเดอร์ เเคลทิซ
ประเทศอังกฤษ
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
14
นักเตะต่างชาติ
4
อายุเฉลี่ย
29.9
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-