เอฟซี ซูดทิโรล
อิตาลี
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
35
นักเตะต่างชาติ
3
อายุเฉลี่ย
24.1
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-