เอสวี โกรดิก
ออสเตรีย
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
15
นักเตะต่างชาติ
5
อายุเฉลี่ย
25.8
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-
การซื้อขายนักเตะ
ปี: