TPS Turku
ฟินแลนด์
2020 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
22
นักเตะต่างชาติ
6
อายุเฉลี่ย
24.1
มูลค่าตลาดทั้งหมด
€ 1.35M
แชมป์
Finnish League Cup Winner X1
Finnish League Cup Winner
2012
Finnish cup winner X3
Finnish cup winner
2010
Finnish cup winner
1994
Finnish cup winner
1991
Finnish Champion X8
Finnish Champion
1975
Finnish Champion
1972
Finnish Champion
1971
Finnish Champion
1968
Finnish Champion
1949
Finnish Champion
1941
Finnish Champion
1939
Finnish Champion
1928
ข้อมูลทีม
ก่อตั้งขึ้นในปี
1922
จำนวนของผู้เล่น
22
สนามฟุตบอล
สนามฟุตบอล
Veritas Stadium
ความจุ
9000
เมือง
Turku,Finland