Trapani Youth
อิตาลี
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
10
นักเตะต่างชาติ
-
อายุเฉลี่ย
19.0
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-
การซื้อขายนักเตะ
ปี:
ผู้เล่นที่มีมูลค่าสุทธิสูง