ทวาเคอร์ อิฟ
สวีเดน
2020 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
13
นักเตะต่างชาติ
-
อายุเฉลี่ย
24.9
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-