ยูดี โลโกรเนส
สเปน
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
27
นักเตะต่างชาติ
3
อายุเฉลี่ย
26.8
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-