เครเฟลเดอร์ เอฟซี เออร์ดินเกนไฟว์
เยอรมนี
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
-
นักเตะต่างชาติ
-
อายุเฉลี่ย
25.0
มูลค่าตลาดทั้งหมด
€ 8.25M