เวนสเวล เอฟเอฟ
เดนมาร์ก
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
23
นักเตะต่างชาติ
7
อายุเฉลี่ย
24.6
มูลค่าตลาดทั้งหมด
€ 6.1M