เอฟซี วิลเลแฟรนเช บิวโจลาอีส
ฝรั่งเศส
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
23
นักเตะต่างชาติ
3
อายุเฉลี่ย
26.7
มูลค่าตลาดทั้งหมด
€ 3.63M