วิทท่อน อาลเบี่ยน
ประเทศอังกฤษ
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
3
นักเตะต่างชาติ
-
อายุเฉลี่ย
33.2
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-