เวคครัม
ประเทศอังกฤษ
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
46
นักเตะต่างชาติ
30
อายุเฉลี่ย
26.6
มูลค่าตลาดทั้งหมด
€ 1.53M