Zamalek
อียิปต์
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
-
นักเตะต่างชาติ
-
อายุเฉลี่ย
27.4
มูลค่าตลาดทั้งหมด
€ 19.45M
แชมป์
CAF Super Cup Winner X4
CAF Super Cup Winner
2019/2020
CAF Super Cup Winner
2002/2003
CAF Super Cup Winner
1996/1997
CAF Super Cup Winner
1993/1994
Egyptian Super Cup Winner X4
Egyptian Super Cup Winner
2019/2020
Egyptian Super Cup Winner
2016/2017
Egyptian Super Cup Winner
2001/2002
Egyptian Super Cup Winner
2000/2001
CAF Confederation Cup winner X1
CAF Confederation Cup winner
2018/2019
Egyptian cup winner X27
Egyptian cup winner
2018/2019
Egyptian cup winner
2017/2018
Egyptian cup winner
2015/2016
Egyptian cup winner
2014/2015
Egyptian cup winner
2013/2014
Egyptian cup winner
2012/2013
Egyptian cup winner
2007/2008
Egyptian cup winner
2001/2002
Egyptian cup winner
1998/1999
Egyptian cup winner
1987/1988
Egyptian cup winner
1978/1979
Egyptian cup winner
1976/1977
Egyptian cup winner
1974/1975
Egyptian cup winner
1961/1962
Egyptian cup winner
1959/1960
Egyptian cup winner
1958/1959
Egyptian cup winner
1957/1958
Egyptian cup winner
1956/1957
Egyptian cup winner
1954/1955
Egyptian cup winner
1951/1952
Egyptian cup winner
1943/1944
Egyptian cup winner
1942/1943
Egyptian cup winner
1940/1941
Egyptian cup winner
1937/1938
Egyptian cup winner
1934/1935
Egyptian cup winner
1931/1932
Egyptian cup winner
1921/1922
Egyptian champion X12
Egyptian champion
2014/2015
Egyptian champion
2003/2004
Egyptian champion
2002/2003
Egyptian champion
2000/2001
Egyptian champion
1992/1993
Egyptian champion
1991/1992
Egyptian champion
1987/1988
Egyptian champion
1983/1984
Egyptian champion
1977/1978
Egyptian champion
1964/1965
Egyptian champion
1963/1964
Egyptian champion
1959/1960
CAF Champions League winner X9
CAF Champions League winner
2002
CAF Champions League winner
1996
CAF Champions League winner
1995/1996
CAF Champions League winner
1993
CAF Champions League winner
1992/1993
CAF Champions League winner
1986
CAF Champions League winner
1985/1986
CAF Champions League winner
1984
CAF Champions League winner
1983/1984
ข้อมูลทีม
ก่อตั้งขึ้นในปี
1911
สนามฟุตบอล
สนามฟุตบอล
Petro Sport Stadium
ความจุ
16000
เมือง
Cairo,Egypt