เต็มเวลา

H2H

6

คอร์ทฮาร์ด - Brandon Nakashima

การเล่นประเภทเดี่ยว

W X0 L X0

# Brandon Nakashima

6

คอร์ทฮาร์ด - Brandon Nakashima

การเล่นประเภทเดี่ยว

W X6 L X0

# ประเทศอื่น ๆ: ATP Florence, Italy Men Singles

# Borna Coric

6

คอร์ทฮาร์ด - Brandon Nakashima

การเล่นประเภทเดี่ยว

W X3 L X2

# ประเทศอื่น ๆ: ATP Vienna, Austria Men Singles

# ประเทศอื่น ๆ: ATP Tokyo, Japan Men Singles