เต็มเวลา

H2H

6

คอร์ทฮาร์ด - Holger Rune

การเล่นประเภทเดี่ยว

W X0 L X1

# Holger Rune

6

คอร์ทฮาร์ด - Holger Rune

การเล่นประเภทเดี่ยว

W X6 L X0

# ประเทศอื่น ๆ: ATP Stockholm, Sweden Men Singles

# Marc-Andrea Huesler

6

คอร์ทฮาร์ด - Holger Rune

การเล่นประเภทเดี่ยว

W X4 L X2

# ประเทศอื่น ๆ: ATP Nur-Sultan, Kazakhstan Men Singles