เต็มเวลา

H2H

6

คอร์ทฮาร์ด - Zaharije Zak Talic

การเล่นประเภทเดี่ยว

W X0 L X0

# Zaharije Zak Talic

6

คอร์ทฮาร์ด - Zaharije Zak Talic

การเล่นประเภทเดี่ยว

W X3 L X2

# ประเทศอื่น ๆ: ITF Australia F10, Men Singles

# ประเทศอื่น ๆ: ITF Australia F11, Men Singles

# ประเทศอื่น ๆ: ITF Australia F9, Men Singles

# Rhys Searant

6

คอร์ทฮาร์ด - Zaharije Zak Talic

การเล่นประเภทเดี่ยว

W X4 L X2

# ประเทศอื่น ๆ: ITF Australia F10, Men Singles

# ประเทศอื่น ๆ: ITF Australia F11, Men Singles