H2H

6

Ev sahibi - Dominik Cumhuriyeti U21

Bu Lig

W X0 L X0

# Dominik Cumhuriyeti U21

6

Deplasman - Dominik Cumhuriyeti U21

Bu Lig

W X3 L X3

# Şili U21

6

Ev sahibi - Dominik Cumhuriyeti U21

Bu Lig

W X1 L X5