bet 365
初始賠率
賽前賠率
獲勝
-
-
-
-
讓分
-
-
-
-
總分
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
畢爾包
20
10
15
26
71
華倫西亞
10
24
19
12
65
西班牙籃球甲級聯賽 2022/10/09 23:00:00
0 Timeout
0 Foul
0
3 Points
0
0
2 Points
0
0
Free throws
0
0 Timeout
0 Foul
Play by Play
0:0
華倫西亞
mikel barrueta aresti firma caller visitante
71-65
0:0
華倫西亞
mare labrit bediaga baneres firma caller local
71-65
0:0
華倫西亞
比赛结束
71-65
0:0
華倫西亞
单节结束
71-65
0:4
畢爾包
尼古拉·拉德策维奇 防守篮板
71-65
0:4
華倫西亞
克莱门·普雷佩里奇 3分投篮不中
71-65
0:15
畢爾包
尼古拉·拉德策维奇 换上
71-65
0:15
畢爾包
亚当·特雷尔·史密斯 换下
71-65
0:15
畢爾包
路德维格·埃里克·哈坎森 罚球命中
71-65
0:15
畢爾包
路德维格·埃里克·哈坎森 罚球命中
70-65
0:15
華倫西亞
贾西尔·里韦罗 换上
69-65
0:15
華倫西亞
哈比尔·洛佩斯 换下
69-65
0:15
畢爾包
路德维格·埃里克·哈坎森 被犯规
69-65
0:15
華倫西亞
小克里斯托弗·詹姆斯·琼斯 犯规,2次罚球
69-65
0:22
華倫西亞
乔纳·卡梅隆·拉德博 罚球命中
69-65
0:22
華倫西亞
乔纳·卡梅隆·拉德博 罚球命中
69-64
0:22
華倫西亞
维克多·克莱弗·阿罗卡斯 换上
69-63
0:22
華倫西亞
哈比尔·洛佩斯 换上
69-63
0:22
華倫西亞
博扬·杜布列维奇 换下
69-63
0:22
華倫西亞
贾西尔·里韦罗 换下
69-63
0:22
畢爾包
米歇尔·德文塔·凯瑟 换上
69-63
0:22
畢爾包
杰弗里·大卫·怀蒂 换下
69-63
0:22
華倫西亞
乔纳·卡梅隆·拉德博 被犯规
69-63
0:22
畢爾包
杰弗里·大卫·怀蒂 犯规,2次罚球
69-63
0:28
華倫西亞
博扬·杜布列维奇 换上
69-63
0:28
華倫西亞
维克多·克莱弗·阿罗卡斯 换下
69-63
0:28
華倫西亞
暂停
69-63
0:29
畢爾包
亚当·特雷尔·史密斯 3分投篮命中
69-63
0:51
華倫西亞
贾西尔·里韦罗 罚球命中
66-63
0:51
華倫西亞
维克多·克莱弗·阿罗卡斯 换上
66-62
0:51
華倫西亞
博扬·杜布列维奇 换下
66-62
0:51
華倫西亞
贾西尔·里韦罗 被犯规
66-62
0:51
畢爾包
埃米尔·苏里曼诺维奇 犯规,1次罚球
66-62
0:51
華倫西亞
贾西尔·里韦罗 2分投篮命中
66-62
1:2
畢爾包
埃米尔·苏里曼诺维奇 3分投篮命中
66-60
1:28
畢爾包
杰弗里·大卫·怀蒂 防守篮板
63-60
1:28
華倫西亞
小克里斯托弗·詹姆斯·琼斯 3分投篮不中
63-60
1:36
華倫西亞
克莱门·普雷佩里奇 被犯规
63-60
1:36
畢爾包
亚当·特雷尔·史密斯 失误
63-60
1:36
畢爾包
亚当·特雷尔·史密斯 进攻 犯规
63-60
1:50
畢爾包
哈维·拉瓦塞达 被犯规
63-60
1:50
華倫西亞
博扬·杜布列维奇 失误
63-60
1:50
華倫西亞
博扬·杜布列维奇 进攻 犯规
63-60
2:0
華倫西亞
博扬·杜布列维奇 防守篮板
63-60
2:0
畢爾包
路德维格·埃里克·哈坎森 2分投篮不中
63-60
2:15
畢爾包
埃米尔·苏里曼诺维奇 防守篮板
63-60
2:15
華倫西亞
克莱门·普雷佩里奇 3分投篮不中
63-60
2:33
華倫西亞
小克里斯托弗·詹姆斯·琼斯 换上
63-60
2:33
華倫西亞
萨姆·范罗索姆 换下
63-60
2:33
畢爾包
哈维·拉瓦塞达 换上
63-60
2:33
畢爾包
亚历杭德罗·雷耶斯·阿巴德 换下
63-60
2:33
華倫西亞
暂停
63-60
2:36
畢爾包
路德维格·埃里克·哈坎森 助攻2分投篮
63-60
2:36
畢爾包
杰弗里·大卫·怀蒂 灌篮
63-60
2:45
畢爾包
埃米尔·苏里曼诺维奇 防守篮板
61-60
2:45
華倫西亞
博扬·杜布列维奇 2分投篮不中
61-60
2:59
畢爾包
路德维格·埃里克·哈坎森 罚球命中
61-60
2:59
畢爾包
路德维格·埃里克·哈坎森 罚球命中
60-60
2:59
華倫西亞
克莱门·普雷佩里奇 换上
59-60
2:59
華倫西亞
贾西尔·里韦罗 换上
59-60
2:59
華倫西亞
海梅·普拉迪拉·盖扬 换下
59-60
2:59
華倫西亞
哈比尔·洛佩斯 换下
59-60
2:59
畢爾包
路德维格·埃里克·哈坎森 被犯规
59-60
2:59
華倫西亞
海梅·普拉迪拉·盖扬 犯规,2次罚球
59-60
3:10
畢爾包
路德维格·埃里克·哈坎森 防守篮板
59-60
3:10
華倫西亞
萨姆·范罗索姆 3分投篮不中
59-60
3:28
畢爾包
亚当·特雷尔·史密斯 助攻3分投篮
59-60
3:28
畢爾包
埃米尔·苏里曼诺维奇 3分投篮命中
59-60
3:41
畢爾包
亚历杭德罗·雷耶斯·阿巴德 防守篮板
56-60
3:41
華倫西亞
乔纳·卡梅隆·拉德博 2分投篮不中
56-60
3:54
華倫西亞
博扬·杜布列维奇 防守篮板
56-60
3:54
畢爾包
杰弗里·大卫·怀蒂 2分投篮不中
56-60
4:9
畢爾包
亚历杭德罗·雷耶斯·阿巴德 防守篮板
56-60
4:9
華倫西亞
乔纳·卡梅隆·拉德博 2分投篮不中
56-60
4:23
畢爾包
路德维格·埃里克·哈坎森 罚球命中
56-60
4:23
畢爾包
路德维格·埃里克·哈坎森 罚球命中
55-60
4:23
畢爾包
路德维格·埃里克·哈坎森 被犯规
54-60
4:23
華倫西亞
海梅·普拉迪拉·盖扬 犯规,2次罚球
54-60
4:36
華倫西亞
萨姆·范罗索姆 换上
54-60
4:36
華倫西亞
小克里斯托弗·詹姆斯·琼斯 换下
54-60
4:36
畢爾包
亚当·特雷尔·史密斯 换上
54-60
4:36
畢爾包
弗朗西斯科·费尔南多 换下
54-60
4:36
畢爾包
杰弗里·大卫·怀蒂 被犯规
54-60
4:36
華倫西亞
小克里斯托弗·詹姆斯·琼斯 犯规,无罚球
54-60
4:41
畢爾包
亚历杭德罗·雷耶斯·阿巴德 3分投篮不中
54-60
5:4
華倫西亞
小克里斯托弗·詹姆斯·琼斯 2分投篮命中
54-60
5:10
畢爾包
杰弗里·大卫·怀蒂 换上
54-58
5:10
畢爾包
路德维格·埃里克·哈坎森 换上
54-58
5:10
畢爾包
尼古拉·拉德策维奇 换下
54-58
5:10
畢爾包
米歇尔·德文塔·凯瑟 换下
54-58
5:10
華倫西亞
海梅·普拉迪拉·盖扬 被犯规
54-58
5:10
畢爾包
亚历杭德罗·雷耶斯·阿巴德 犯规,无罚球
54-58
5:24
華倫西亞
小克里斯托弗·詹姆斯·琼斯 防守篮板
54-58
5:24
畢爾包
弗朗西斯科·费尔南多 3分投篮不中
54-58
5:48
畢爾包
埃米尔·苏里曼诺维奇 防守篮板
54-58
5:48
華倫西亞
哈比尔·洛佩斯 3分投篮不中
54-58
6:5
華倫西亞
进攻篮板
54-58
6:5
畢爾包
米歇尔·德文塔·凯瑟 封盖
54-58
6:5
華倫西亞
小克里斯托弗·詹姆斯·琼斯 被封盖
54-58
6:5
華倫西亞
小克里斯托弗·詹姆斯·琼斯 2分投篮不中
54-58
6:9
華倫西亞
小克里斯托弗·詹姆斯·琼斯 抢断
54-58
6:9
畢爾包
尼古拉·拉德策维奇 快攻 失误
54-58
6:9
畢爾包
尼古拉·拉德策维奇 失误
54-58
6:22
華倫西亞
海梅·普拉迪拉·盖扬 2分投篮命中
54-58
6:42
畢爾包
失误
54-56
6:42
華倫西亞
小克里斯托弗·詹姆斯·琼斯 罚球命中
54-56
6:42
華倫西亞
哈比尔·洛佩斯 换上
54-55
6:42
華倫西亞
维克多·克莱弗·阿罗卡斯 换下
54-55
6:42
畢爾包
教练技术犯规,1次罚球
54-55
6:42
華倫西亞
暂停
54-55
6:42
畢爾包
米歇尔·德文塔·凯瑟 灌篮
54-55
6:44
畢爾包
米歇尔·德文塔·凯瑟 进攻篮板
52-55
6:44
畢爾包
米歇尔·德文塔·凯瑟 灌篮
52-55
6:57
畢爾包
弗朗西斯科·费尔南多 防守篮板
52-55
6:57
華倫西亞
维克多·克莱弗·阿罗卡斯 3分投篮不中
52-55
7:20
畢爾包
亚历杭德罗·雷耶斯·阿巴德 3分投篮命中
52-55
7:38
畢爾包
亚历杭德罗·雷耶斯·阿巴德 防守篮板
49-55
7:38
華倫西亞
乔纳·卡梅隆·拉德博 2分投篮不中
49-55
7:47
華倫西亞
小克里斯托弗·詹姆斯·琼斯 换上
49-55
7:47
華倫西亞
博扬·杜布列维奇 换上
49-55
7:47
華倫西亞
萨姆·范罗索姆 换下
49-55
7:47
華倫西亞
贾西尔·里韦罗 换下
49-55
7:47
畢爾包
埃米尔·苏里曼诺维奇 换上
49-55
7:47
畢爾包
罗兰丹·泽尔·安德森 换下
49-55
7:47
華倫西亞
海梅·普拉迪拉·盖扬 被犯规
49-55
7:47
畢爾包
尼古拉·拉德策维奇 犯规,无罚球
49-55
8:0
華倫西亞
萨姆·范罗索姆 防守篮板
49-55
8:0
畢爾包
弗朗西斯科·费尔南多 3分投篮不中
49-55
8:11
畢爾包
亚历杭德罗·雷耶斯·阿巴德 被犯规
49-55
8:11
華倫西亞
维克多·克莱弗·阿罗卡斯 犯规,无罚球
49-55
8:24
畢爾包
弗朗西斯科·费尔南多 被犯规
49-55
8:24
華倫西亞
萨姆·范罗索姆 犯规,无罚球
49-55
8:40
華倫西亞
贾西尔·里韦罗 2分投篮命中
49-55
9:1
畢爾包
尼古拉·拉德策维奇 助攻2分投篮
49-53
9:1
畢爾包
亚历杭德罗·雷耶斯·阿巴德 灌篮
49-53
9:11
華倫西亞
乔纳·卡梅隆·拉德博 换上
47-53
9:11
華倫西亞
克莱门·普雷佩里奇 换下
47-53
9:11
畢爾包
弗朗西斯科·费尔南多 被犯规
47-53
9:11
華倫西亞
维克多·克莱弗·阿罗卡斯 犯规,无罚球
47-53
9:14
畢爾包
弗朗西斯科·费尔南多 防守篮板
47-53
9:14
畢爾包
米歇尔·德文塔·凯瑟 封盖
47-53
9:14
華倫西亞
克莱门·普雷佩里奇 被封盖
47-53
9:14
華倫西亞
克莱门·普雷佩里奇 2分投篮不中
47-53
9:30
畢爾包
弗朗西斯科·费尔南多 助攻2分投篮
47-53
9:30
畢爾包
米歇尔·德文塔·凯瑟 灌篮
47-53
9:37
畢爾包
尼古拉·拉德策维奇 抢断
45-53
9:37
華倫西亞
克莱门·普雷佩里奇 失误
45-53
9:47
華倫西亞
海梅·普拉迪拉·盖扬 进攻篮板
45-53
9:47
華倫西亞
克莱门·普雷佩里奇 3分投篮不中
45-53
10:0
華倫西亞
维克多·克莱弗·阿罗卡斯 换上
45-53
10:0
華倫西亞
乔纳·卡梅隆·拉德博 换下
45-53
10:0
華倫西亞
单节开始
45-53
關鍵球員
Points
Rebounds
助攻
球員統計
# PLAYER
P
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OREB
DREB
TOV
PF
+/-
41
J. Rivero Fernández
華倫西亞
C
26
17
3
2
1
1
4
6
67
1
2
50
8
13
62
1
2
0
1
-9
12
L.Erik Hakanson
畢爾包
PG
24
13
4
7
1
0
2
8
25
1
4
25
8
8
100
0
4
1
1
+6
19
E. Sulejmanovic
畢爾包
C
19
12
5
0
0
0
4
5
80
4
5
80
0
0
0
1
4
1
4
-3
7
C.JAMES JONES JR
華倫西亞
-
23
10
2
1
1
0
4
11
36
1
4
25
1
1
100
1
1
1
3
0
4
N.Radicevic
畢爾包
G
16
9
2
1
1
0
2
5
40
1
3
33
4
5
80
0
2
1
3
0
4
J. Pradilla Gayán
華倫西亞
C
18
8
5
2
0
0
4
5
80
0
0
0
0
0
0
2
3
1
3
-3
23
凯瑟
畢爾包
-
23
8
4
0
0
3
4
10
40
0
0
0
0
0
0
3
1
1
0
-5
1
J.David Whitey
畢爾包
F
15
6
2
0
1
0
3
5
60
0
0
0
0
0
0
0
2
2
5
+11
10
F.Fernando Alonso Martínez
畢爾包
SG
17
6
3
1
1
0
0
5
0
0
2
0
6
6
100
0
3
2
0
+10
14
B. Dubljevic
華倫西亞
F
23
6
9
2
0
0
3
8
38
0
2
0
0
0
0
3
6
2
1
0
5
安德森
畢爾包
-
18
5
8
0
0
0
2
5
40
1
4
25
0
1
0
1
7
0
0
+6
12
拉德博
華倫西亞
-
26
5
1
2
0
0
1
6
17
1
3
33
2
2
100
0
1
2
1
-2
8
A.Reyes Abad
畢爾包
SF
20
5
5
1
1
0
2
4
50
1
3
33
0
0
0
1
4
1
2
+14
22
X.Rabaseda Bertran
畢爾包
SF
19
4
2
0
0
1
2
4
50
0
1
0
0
2
0
1
1
1
1
-8
2
史密斯
畢爾包
-
21
3
2
1
0
0
1
7
14
1
3
33
0
0
0
0
2
1
3
-4
20
K. Prepelic
華倫西亞
SG
16
3
1
3
0
0
1
8
13
1
7
14
0
2
0
0
1
3
0
-9
9
S.Tom Bert Van Rossom
華倫西亞
PG
7
3
1
0
0
0
1
3
33
1
3
33
0
0
0
0
1
0
2
-13
1
V. Claver Arocas
華倫西亞
SF
14
3
2
1
1
0
1
2
50
1
2
50
0
0
0
0
2
1
3
-6
21
K.John Solomon Alexander
華倫西亞
F
10
2
7
0
0
0
1
3
33
0
0
0
0
0
0
0
7
1
4
0
0
哈珀
華倫西亞
-
9
2
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
2
2
100
0
0
1
4
+7
2
J. Puerto Guaita
華倫西亞
SG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
蓬皮杜
畢爾包
-
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
+3
Totals
367
130
68
24
8
5
42
113
37
15
50
30
31
42
74
14
54
23
41
-5
GLOSSARY
P: 位置
MIN: 上場時間
PTS: Points
REB: Rebounds
AST: 助攻
STL: 搶斷
BA: W
FGM: Field Goals Made
FGA: Field Goals Attempted
FG%: Field Goal Percentage
3PM: 3 Point Field Goals Made
3PA: 3 Point Field Goals Attempted
3P%: 3 Point Field Goals Percentage
FTM: Field Goalds Made
FTA: Free Throws Attempted
FT%: Free Throw Percentage
OREB: Offensive Rebounds
DREB: Defensive Rebounds
TOV: Turnovers
PF: Personal Fouls
+/-: Plus Minus