bet 365
初始賠率
賽前賠率
獲勝
-
-
-
-
讓分
-
-
-
-
總分
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
布雷奧干
22
8
16
32
78
富恩拉布雷達
17
16
21
16
70
西班牙籃球甲級聯賽 2022/10/02 18:30:00
0 Timeout
0 Foul
0
3 Points
0
0
2 Points
0
0
Free throws
0
0 Timeout
0 Foul
Play by Play
0:0
富恩拉布雷達
比赛结束
78-70
0:0
富恩拉布雷達
单节结束
78-70
0:4
布雷奧干
斯科特·班福思 防守篮板
78-70
0:4
富恩拉布雷達
巴萨拉·巴加约科 3分投篮不中
78-70
0:10
布雷奧干
塞吉·加西亚 罚球命中
78-70
0:10
布雷奧干
塞吉·加西亚 罚球不中
77-70
0:10
富恩拉布雷達
视频回看
77-70
0:10
布雷奧干
塞吉·加西亚 被犯规
77-70
0:10
富恩拉布雷達
杰里米·塞格林 犯规,2次罚球
77-70
0:14
富恩拉布雷達
杜桑·里斯蒂奇 罚球命中
77-70
0:14
富恩拉布雷達
杜桑·里斯蒂奇 罚球不中
77-69
0:14
布雷奧干
维克托·赫苏斯 换上
77-69
0:14
布雷奧干
伊桑·迈克尔·哈普 换下
77-69
0:14
富恩拉布雷達
杜桑·里斯蒂奇 被犯规
77-69
0:14
布雷奧干
伊桑·迈克尔·哈普 犯规,2次罚球
77-69
0:18
富恩拉布雷達
约万·诺瓦克 3分投篮不中
77-69
0:24
富恩拉布雷達
杰里米·塞格林 进攻篮板
77-69
0:24
富恩拉布雷達
克莱文·汉纳 3分投篮不中
77-69
0:27
布雷奧干
托尼·纳基奇 罚球命中
77-69
0:27
布雷奧干
托尼·纳基奇 罚球不中
76-69
0:27
布雷奧干
托尼·纳基奇 被犯规
76-69
0:27
富恩拉布雷達
约万·诺瓦克 犯规,2次罚球
76-69
0:28
布雷奧干
托尼·纳基奇 防守篮板
76-69
0:28
富恩拉布雷達
杰里米·塞格林 3分投篮不中
76-69
0:31
富恩拉布雷達
暂停
76-69
0:31
布雷奧干
斯科特·班福思 罚球命中
76-69
0:31
布雷奧干
斯科特·班福思 罚球命中
75-69
0:31
布雷奧干
斯科特·班福思 被犯规
74-69
0:31
富恩拉布雷達
杰里米·塞格林 犯规,2次罚球
74-69
0:36
布雷奧干
塞吉·加西亚 进攻篮板
74-69
0:36
布雷奧干
塞吉·加西亚 罚球不中
74-69
0:36
布雷奧干
塞吉·加西亚 罚球命中
74-69
0:36
布雷奧干
塞吉·加西亚 被犯规
73-69
0:36
富恩拉布雷達
克莱文·汉纳 犯规,2次罚球
73-69
0:37
富恩拉布雷達
杰里米·塞格林 罚球命中
73-69
0:37
富恩拉布雷達
杰里米·塞格林 罚球命中
73-68
0:37
富恩拉布雷達
杰里米·塞格林 被犯规
73-67
0:37
布雷奧干
托尼·纳基奇 犯规,2次罚球
73-67
0:37
富恩拉布雷達
杰里米·塞格林 进攻篮板
73-67
0:37
富恩拉布雷達
杰里米·塞格林 2分投篮不中
73-67
0:45
富恩拉布雷達
暂停
73-67
0:45
富恩拉布雷達
视频回看
73-67
0:47
布雷奧干
塞吉·加西亚 3分投篮命中
73-67
1:9
富恩拉布雷達
杰里米·塞格林 2分投篮命中
70-67
1:25
布雷奧干
托尼·纳基奇 2分投篮命中
70-65
1:42
富恩拉布雷達
杰里米·塞格林 2分投篮命中
68-65
1:53
布雷奧干
伊桑·迈克尔·哈普 2分投篮命中
68-63
2:0
布雷奧干
斯科特·班福思 抢断
66-63
2:0
富恩拉布雷達
约万·诺瓦克 快攻 失误
66-63
2:0
富恩拉布雷達
约万·诺瓦克 失误
66-63
2:5
富恩拉布雷達
约万·诺瓦克 抢断
66-63
2:5
布雷奧干
塞吉·加西亚 快攻 失误
66-63
2:5
布雷奧干
塞吉·加西亚 失误
66-63
2:11
布雷奧干
斯科特·班福思 被犯规
66-63
2:11
富恩拉布雷達
克莱文·汉纳 犯规,无罚球
66-63
2:28
布雷奧干
塞吉·加西亚 防守篮板
66-63
2:28
富恩拉布雷達
杜桑·里斯蒂奇 3分投篮不中
66-63
2:40
富恩拉布雷達
防守篮板
66-63
2:40
布雷奧干
斯科特·班福思 3分投篮不中
66-63
2:59
布雷奧干
伊桑·迈克尔·哈普 进攻篮板
66-63
2:59
布雷奧干
托尼·纳基奇 3分投篮不中
66-63
3:14
布雷奧干
斯科特·班福思 被犯规
66-63
3:14
富恩拉布雷達
杜桑·里斯蒂奇 失误
66-63
3:14
富恩拉布雷達
杜桑·里斯蒂奇 进攻 犯规
66-63
3:18
富恩拉布雷達
巴萨拉·巴加约科 进攻篮板
66-63
3:18
富恩拉布雷達
克莱文·汉纳 3分投篮不中
66-63
3:43
布雷奧干
伊桑·迈克尔·哈普 助攻3分投篮
66-63
3:43
布雷奧干
塞尔吉·昆特拉·萨尔瓦多 3分投篮命中
66-63
3:48
富恩拉布雷達
视频回看
63-63
4:8
富恩拉布雷達
约万·诺瓦克 罚球命中
63-63
4:8
富恩拉布雷達
约万·诺瓦克 罚球不中
63-62
4:8
富恩拉布雷達
约万·诺瓦克 被犯规
63-62
4:8
布雷奧干
伊桑·迈克尔·哈普 犯规,2次罚球
63-62
4:21
富恩拉布雷達
约万·诺瓦克 防守篮板
63-62
4:21
布雷奧干
塞尔吉·昆特拉·萨尔瓦多 2分投篮不中
63-62
4:44
布雷奧干
伊桑·迈克尔·哈普 换上
63-62
4:44
布雷奧干
维克托·赫苏斯 换下
63-62
4:44
富恩拉布雷達
视频回看
63-62
4:44
布雷奧干
暂停
63-62
4:44
富恩拉布雷達
约万·诺瓦克 3分投篮命中
63-62
5:4
富恩拉布雷達
杜桑·里斯蒂奇 防守篮板
63-59
5:4
布雷奧干
维克托·赫苏斯 2分投篮不中
63-59
5:12
富恩拉布雷達
杜桑·里斯蒂奇 罚球命中
63-59
5:12
富恩拉布雷達
杜桑·里斯蒂奇 罚球命中
63-58
5:12
富恩拉布雷達
克莱文·汉纳 换上
63-57
5:12
富恩拉布雷達
拉森·铬玛 换下
63-57
5:12
富恩拉布雷達
杜桑·里斯蒂奇 被犯规
63-57
5:12
布雷奧干
维克托·赫苏斯 犯规,2次罚球
63-57
5:34
布雷奧干
塞吉·加西亚 助攻2分投篮
63-57
5:34
布雷奧干
维克托·赫苏斯 2分投篮命中
63-57
5:45
布雷奧干
塞尔吉·昆特拉·萨尔瓦多 防守篮板
61-57
5:45
富恩拉布雷達
巴萨拉·巴加约科 2分投篮不中
61-57
5:45
富恩拉布雷達
巴萨拉·巴加约科 进攻篮板
61-57
5:45
富恩拉布雷達
拉森·铬玛 2分投篮不中
61-57
5:57
富恩拉布雷達
拉森·铬玛 被犯规
61-57
5:57
布雷奧干
塞尔吉·昆特拉·萨尔瓦多 犯规,无罚球
61-57
6:6
布雷奧干
维克托·赫苏斯 失误
61-57
6:30
富恩拉布雷達
拉森·铬玛 罚球命中
61-57
6:30
富恩拉布雷達
拉森·铬玛 罚球不中
61-56
6:30
富恩拉布雷達
巴萨拉·巴加约科 助攻被犯规
61-56
6:30
富恩拉布雷達
拉森·铬玛 被犯规
61-56
6:30
布雷奧干
维克托·赫苏斯 犯规,2次罚球
61-56
6:38
布雷奧干
托尼·纳基奇 罚球命中
61-56
6:38
富恩拉布雷達
巴萨拉·巴加约科 换上
60-56
6:38
富恩拉布雷達
胡安·弗朗西斯科·费尔南德斯 换下
60-56
6:38
布雷奧干
托尼·纳基奇 被犯规
60-56
6:38
富恩拉布雷達
胡安·弗朗西斯科·费尔南德斯 犯规,1次罚球
60-56
6:38
布雷奧干
托尼·纳基奇 2分投篮命中
60-56
6:58
富恩拉布雷達
杜桑·里斯蒂奇 2分投篮命中
58-56
7:2
富恩拉布雷達
杜桑·里斯蒂奇 进攻篮板
58-54
7:2
富恩拉布雷達
约万·诺瓦克 2分投篮不中
58-54
7:8
富恩拉布雷達
约万·诺瓦克 换上
58-54
7:8
富恩拉布雷達
克莱文·汉纳 换下
58-54
7:8
富恩拉布雷達
拉森·铬玛 被犯规
58-54
7:8
布雷奧干
斯科特·班福思 犯规,无罚球
58-54
7:1
布雷奧干
塞尔吉·昆特拉·萨尔瓦多 助攻2分投篮
58-54
7:1
布雷奧干
斯科特·班福思 快攻2分
58-54
7:1
布雷奧干
斯科特·班福思 2分投篮命中
58-54
7:25
布雷奧干
塞尔吉·昆特拉·萨尔瓦多 防守篮板
56-54
7:25
布雷奧干
维克托·赫苏斯 封盖
56-54
7:25
富恩拉布雷達
胡安·弗朗西斯科·费尔南德斯 被封盖
56-54
7:25
富恩拉布雷達
胡安·弗朗西斯科·费尔南德斯 2分投篮不中
56-54
7:37
布雷奧干
维克托·赫苏斯 2分投篮命中
56-54
7:41
布雷奧干
维克托·赫苏斯 进攻篮板
54-54
7:41
布雷奧干
斯科特·班福思 3分投篮不中
54-54
7:51
布雷奧干
塞尔吉·昆特拉·萨尔瓦多 防守篮板
54-54
7:51
富恩拉布雷達
拉森·铬玛 3分投篮不中
54-54
8:11
富恩拉布雷達
暂停
54-54
8:16
布雷奧干
斯科特·班福思 3分投篮命中
54-54
8:22
布雷奧干
斯科特·班福思 被犯规
51-54
8:22
富恩拉布雷達
克莱文·汉纳 犯规,无罚球
51-54
8:22
富恩拉布雷達
杜桑·里斯蒂奇 失误
51-54
8:26
富恩拉布雷達
杜桑·里斯蒂奇 进攻篮板
51-54
8:26
富恩拉布雷達
杰里米·塞格林 2分投篮不中
51-54
8:36
富恩拉布雷達
进攻篮板
51-54
8:36
富恩拉布雷達
克莱文·汉纳 2分投篮不中
51-54
9:2
布雷奧干
托尼·纳基奇 助攻3分投篮
51-54
9:2
布雷奧干
斯科特·班福思 3分投篮命中
51-54
9:19
布雷奧干
塞吉·加西亚 防守篮板
48-54
9:19
富恩拉布雷達
克莱文·汉纳 3分投篮不中
48-54
9:40
布雷奧干
维克托·赫苏斯 助攻2分投篮
48-54
9:40
布雷奧干
托尼·纳基奇 2分投篮命中
48-54
10:0
富恩拉布雷達
拉森·铬玛 换上
46-54
10:0
富恩拉布雷達
胡安·弗朗西斯科·费尔南德斯 换上
46-54
10:0
富恩拉布雷達
杰里米·塞格林 换上
46-54
10:0
富恩拉布雷達
杜桑·里斯蒂奇 换上
46-54
10:0
富恩拉布雷達
罗迪斯·马科哈 换下
46-54
10:0
富恩拉布雷達
哈维尔·贝兰 换下
46-54
10:0
富恩拉布雷達
克里斯蒂安·埃延加 换下
46-54
10:0
富恩拉布雷達
巴萨拉·巴加约科 换下
46-54
10:0
富恩拉布雷達
单节开始
46-54
關鍵球員
Points
Rebounds
助攻
球員統計
# PLAYER
P
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OREB
DREB
TOV
PF
+/-
14
D.Ristic
富恩拉布雷達
F
23
20
5
0
0
1
8
11
73
0
2
0
4
6
67
2
3
2
3
-17
4
S.Bamforth
布雷奧干
SG
30
18
5
0
1
0
6
10
60
4
7
57
2
2
100
0
5
1
1
+15
99
Toni Nakić
布雷奧干
-
24
13
2
4
2
0
5
8
63
0
3
0
3
4
75
1
1
1
2
+11
22
哈普
布雷奧干
-
17
12
9
3
0
0
6
11
55
0
0
0
0
0
0
5
4
3
5
+11
3
J.Nathaniel Senglin
富恩拉布雷達
SG
29
11
3
3
2
0
4
9
44
1
3
33
2
2
100
2
1
0
2
-10
30
J.Novak
富恩拉布雷達
PG
23
10
4
6
2
0
3
5
60
3
4
75
1
2
50
0
4
4
2
+4
11
C.Finley Hannah
富恩拉布雷達
PG
27
10
0
1
1
0
4
13
31
2
7
29
0
0
0
0
0
2
3
-11
77
V.Jesús Arteaga González
布雷奧干
F
17
9
3
1
0
2
4
7
57
0
0
0
1
2
50
2
1
1
3
0
20
N.Nenadic
布雷奧干
F
13
7
5
0
1
0
3
7
43
1
2
50
0
0
0
1
4
3
1
-13
42
S. Quintela Salvador
布雷奧干
SG
22
5
3
1
0
0
2
7
29
1
3
33
0
0
0
0
3
0
1
+13
10
S.García Calvo
布雷奧干
PG
19
5
6
1
0
0
1
3
33
1
3
33
2
4
50
4
2
1
0
+15
24
铬玛
富恩拉布雷達
-
19
5
2
2
1
0
1
7
14
0
2
0
3
4
75
0
2
0
1
-14
76
B.Bagayoko
富恩拉布雷達
F
19
5
5
1
1
1
2
6
33
0
1
0
1
2
50
3
2
1
2
+2
7
R.Macoha
富恩拉布雷達
SF
11
5
2
1
1
0
2
3
67
1
2
50
0
0
0
0
2
1
1
+6
10
M.Lukovic
布雷奧干
SF
17
4
4
2
0
0
2
6
33
0
1
0
0
2
0
1
3
1
1
-5
9
莫米罗夫
布雷奧干
-
11
3
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
3
3
100
0
1
3
1
+3
21
費爾南德斯
富恩拉布雷達
-
16
2
2
0
0
0
1
4
25
0
1
0
0
0
0
0
2
0
4
-13
21
J.Hollatz
布雷奧干
-
20
2
2
1
1
0
1
4
25
0
1
0
0
0
0
1
1
2
1
-7
31
C.Eyenga Moenge
富恩拉布雷達
SF
16
2
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
2
2
100
1
0
1
2
+9
6
P.Savkov
富恩拉布雷達
SG
3
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
+3
97
V.Marcel Okouo
富恩拉布雷達
F
3
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
+3
35
L.Brajkovic
布雷奧干
F
4
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3
33
J.Beirán Amigo
富恩拉布雷達
SF
4
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
-2
Totals
387
148
66
29
14
5
55
125
44
14
44
32
24
35
69
23
43
28
38
0
GLOSSARY
P: 位置
MIN: 上場時間
PTS: Points
REB: Rebounds
AST: 助攻
STL: 搶斷
BA: W
FGM: Field Goals Made
FGA: Field Goals Attempted
FG%: Field Goal Percentage
3PM: 3 Point Field Goals Made
3PA: 3 Point Field Goals Attempted
3P%: 3 Point Field Goals Percentage
FTM: Field Goalds Made
FTA: Free Throws Attempted
FT%: Free Throw Percentage
OREB: Offensive Rebounds
DREB: Defensive Rebounds
TOV: Turnovers
PF: Personal Fouls
+/-: Plus Minus