bet 365
初始賠率
賽前賠率
獲勝
-
-
-
-
讓分
-
-
-
-
總分
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
丹佛金塊
21
31
30
19
101
奧克拉荷馬雷霆
30
21
39
22
112
美國男子職業籃球聯賽 2022/10/04 09:00:00
0 Timeout
0 Foul
0
3 Points
0
0
2 Points
0
0
Free throws
0
0 Timeout
0 Foul
Play by Play
0.0
奧克拉荷馬雷霆
比赛结束
101-112
0.0
奧克拉荷馬雷霆
第四节结束
101-112
19.5
奧克拉荷馬雷霆
奥斯曼·迪昂 防守篮板
101-112
22.8
丹佛金塊
泽克·纳吉 投篮不中
101-112
34.5
奧克拉荷馬雷霆
林迪·瓦特斯·李 28英尺3分投篮命中 (贾伦·威廉姆斯 助攻)
101-112
46.8
奧克拉荷馬雷霆
林迪·瓦特斯·李 防守篮板
101-109
50.6
丹佛金塊
sacha killeya jones 封盖 弗拉特科·肯卡 的3英尺投篮
101-109
58.2
丹佛金塊
弗拉特科·肯卡 防守篮板
101-109
01:00
奧克拉荷馬雷霆
奥斯曼·迪昂 投篮不中
101-109
01:20
丹佛金塊
佩顿·沃特森 两分投篮命中
101-109
01:28
丹佛金塊
泽克·纳吉 防守篮板
99-109
01:30
奧克拉荷馬雷霆
贾伦·威廉姆斯 投篮不中
99-109
01:48
丹佛金塊
弗拉特科·肯卡 第2罚(2罚): 命中
99-109
01:48
丹佛金塊
掘金 全队进攻篮板
98-109
01:48
丹佛金塊
弗拉特科·肯卡 罚篮 第1罚(2罚): 不中
98-109
01:48
奧克拉荷馬雷霆
杰林·威廉姆斯 投篮犯规
98-109
01:59
奧克拉荷馬雷霆
贾伦·威廉姆斯 运球出界失误
98-109
02:13
奧克拉荷馬雷霆
奥斯曼·迪昂 防守篮板
98-109
02:18
丹佛金塊
弗拉特科·肯卡 投篮不中
98-109
02:36
奧克拉荷馬雷霆
sacha killeya jones 上场替换 大卫·努瓦巴
98-109
02:36
丹佛金塊
掘金 长暂停
98-109
02:37
奧克拉荷馬雷霆
林迪·瓦特斯·李 27英尺3分投篮命中 (贾伦·威廉姆斯 助攻)
98-109
02:54
奧克拉荷馬雷霆
杰林·威廉姆斯 防守篮板
98-106
02:56
丹佛金塊
克里斯蒂安·布劳恩 投篮不中
98-106
03:22
奧克拉荷馬雷霆
贾伦·威廉姆斯 投篮命中
98-106
03:27
奧克拉荷馬雷霆
杰林·威廉姆斯 防守篮板
98-104
03:29
丹佛金塊
克里斯蒂安·布劳恩 投篮不中
98-104
03:37
丹佛金塊
伊斯梅尔·史密斯 防守篮板
98-104
03:39
奧克拉荷馬雷霆
大卫·努瓦巴 投篮不中
98-104
03:52
丹佛金塊
泽克·纳吉 补篮得分
98-104
03:52
丹佛金塊
泽克·纳吉 进攻篮板
96-104
03:56
丹佛金塊
泽克·纳吉 两分投篮不中
96-104
03:56
丹佛金塊
泽克·纳吉 进攻篮板
96-104
03:58
丹佛金塊
泽克·纳吉 两分投篮不中
96-104
03:58
丹佛金塊
泽克·纳吉 进攻篮板
96-104
04:07
丹佛金塊
伊斯梅尔·史密斯 18英尺急停跳投不中
96-104
04:22
奧克拉荷馬雷霆
贾伦·威廉姆斯 运球出界失误
96-104
04:28
丹佛金塊
克里斯蒂安·布劳恩 第2罚(2罚): 命中
96-104
04:28
丹佛金塊
掘金 全队进攻篮板
95-104
04:28
丹佛金塊
克里斯蒂安·布劳恩 罚篮 第1罚(2罚): 不中
95-104
04:28
奧克拉荷馬雷霆
杰林·威廉姆斯 投篮犯规
95-104
04:36
奧克拉荷馬雷霆
林迪·瓦特斯·李 突破上篮得分
95-104
04:57
丹佛金塊
弗拉特科·肯卡 第2罚(2罚): 命中
95-102
04:57
奧克拉荷馬雷霆
贾伦·威廉姆斯 上场替换 乌格内·奥莫鲁伊
94-102
04:57
丹佛金塊
弗拉特科·肯卡 罚篮 第1罚(2罚): 命中
94-102
04:57
奧克拉荷馬雷霆
林迪·瓦特斯·李 投篮犯规
93-102
04:59
奧克拉荷馬雷霆
奥斯曼·迪昂传球失误(弗拉特科·肯卡 抢断)
93-102
05:17
丹佛金塊
泽克·纳吉 25英尺3分投篮命中 (佩顿·沃特森 助攻)
93-102
05:28
丹佛金塊
佩顿·沃特森 防守篮板
90-102
05:31
奧克拉荷馬雷霆
奥斯曼·迪昂 27英尺3分投篮不中
90-102
05:48
丹佛金塊
伊斯梅尔·史密斯 16英尺后撤步跳投命中
90-102
05:59
奧克拉荷馬雷霆
杰林·威廉姆斯 第2罚(2罚): 命中
88-102
05:59
奧克拉荷馬雷霆
雷霆 全队进攻篮板
88-101
05:59
奧克拉荷馬雷霆
杰林·威廉姆斯 罚篮 第1罚(2罚): 不中
88-101
05:59
丹佛金塊
克里斯蒂安·布劳恩 投篮犯规
88-101
06:04
奧克拉荷馬雷霆
奥斯曼·迪昂 防守篮板
88-101
06:07
丹佛金塊
佩顿·沃特森 19英尺急停跳投不中
88-101
06:30
丹佛金塊
弗拉特科·肯卡 防守篮板
88-101
06:33
奧克拉荷馬雷霆
奥斯曼·迪昂 13英尺两分投篮不中
88-101
06:47
奧克拉荷馬雷霆
林迪·瓦特斯·李 防守篮板
88-101
06:49
丹佛金塊
弗拉特科·肯卡 24英尺3分投篮不中
88-101
07:00
丹佛金塊
克里斯蒂安·布劳恩 防守篮板
88-101
07:02
奧克拉荷馬雷霆
大卫·努瓦巴 投篮不中
88-101
07:06
奧克拉荷馬雷霆
大卫·努瓦巴 防守篮板
88-101
07:10
丹佛金塊
泽克·纳吉 投篮不中
88-101
07:24
奧克拉荷馬雷霆
奥斯曼·迪昂 第2罚(2罚): 命中
88-101
07:24
奧克拉荷馬雷霆
奥斯曼·迪昂 罚篮 第1罚(2罚): 命中
88-100
07:24
奧克拉荷馬雷霆
雷霆 全队进攻篮板
88-99
07:24
奧克拉荷馬雷霆
林迪·瓦特斯·李 技术罚球不中
88-99
07:24
丹佛金塊
泽克·纳吉 技术犯规 (第一次技术犯规)
88-99
07:24
丹佛金塊
泽克·纳吉 投篮犯规
88-99
07:28
奧克拉荷馬雷霆
上场替换 达里厄斯·贝兹利
88-99
07:28
奧克拉荷馬雷霆
杰林·威廉姆斯 上场替换 贾伦·威廉姆斯
88-99
07:28
奧克拉荷馬雷霆
雷霆 长暂停
88-99
07:32
奧克拉荷馬雷霆
林迪·瓦特斯·李 防守篮板
88-99
07:36
丹佛金塊
泽克·纳吉 投篮不中
88-99
07:48
丹佛金塊
佩顿·沃特森 防守篮板
88-99
07:51
奧克拉荷馬雷霆
贾伦·威廉姆斯 投篮不中
88-99
08:10
丹佛金塊
2英尺投篮命中
88-99
08:15
奧克拉荷馬雷霆
乌格内·奥莫鲁伊 失误克里斯蒂安·布劳恩
86-99
08:21
丹佛金塊
泽克·纳吉 补篮得分
86-99
08:21
丹佛金塊
泽克·纳吉 进攻篮板
84-99
08:25
丹佛金塊
克里斯蒂安·布劳恩 投篮不中
84-99
08:42
丹佛金塊
克里斯蒂安·布劳恩 防守篮板
84-99
08:47
奧克拉荷馬雷霆
达里厄斯·贝兹利 第2罚(2罚): 不中
84-99
08:47
奧克拉荷馬雷霆
达里厄斯·贝兹利 罚篮 第1罚(2罚): 命中
84-99
08:47
丹佛金塊
弗拉特科·肯卡 投篮犯规
84-98
08:51
奧克拉荷馬雷霆
达里厄斯·贝兹利 防守篮板
84-98
08:55
丹佛金塊
弗拉特科·肯卡 投篮不中
84-98
09:05
奧克拉荷馬雷霆
达里厄斯·贝兹利 失误
84-98
09:05
奧克拉荷馬雷霆
达里厄斯·贝兹利 进攻犯规
84-98
09:14
奧克拉荷馬雷霆
雷霆 全队防守篮板
84-98
09:14
丹佛金塊
伊斯梅尔·史密斯 投篮不中
84-98
09:37
奧克拉荷馬雷霆
大卫·努瓦巴 第3罚(3罚): 命中
84-98
09:37
奧克拉荷馬雷霆
大卫·努瓦巴 第2罚(3罚): 命中
84-97
09:37
奧克拉荷馬雷霆
大卫·努瓦巴 第1罚(3罚): 命中
84-96
09:37
丹佛金塊
克里斯蒂安·布劳恩 投篮犯规
84-95
09:49
奧克拉荷馬雷霆
大卫·努瓦巴 进攻篮板
84-95
09:52
奧克拉荷馬雷霆
伊斯梅尔·史密斯 封盖 林迪·瓦特斯·李 的26英尺三分跳投
84-95
10:01
丹佛金塊
克里斯蒂安·布劳恩 第2罚(2罚): 命中
84-95
10:01
丹佛金塊
克里斯蒂安·布劳恩 罚篮 第1罚(2罚): 命中
83-95
10:01
奧克拉荷馬雷霆
林迪·瓦特斯·李 投篮犯规
82-95
10:11
奧克拉荷馬雷霆
乌格内·奥莫鲁伊 罚篮 第1罚(1罚): 命中
82-95
10:11
奧克拉荷馬雷霆
大卫·努瓦巴 上场替换 奥斯曼·迪昂
82-94
10:11
丹佛金塊
掘金 长暂停
82-94
10:11
丹佛金塊
佩顿·沃特森 犯规
82-94
10:11
奧克拉荷馬雷霆
乌格内·奥莫鲁伊 2英尺投篮命中
82-94
10:15
丹佛金塊
弗拉特科·肯卡传球失误(乌格内·奥莫鲁伊 抢断)
82-92
10:29
奧克拉荷馬雷霆
贾伦·威廉姆斯 踩线传球失误
82-92
10:37
奧克拉荷馬雷霆
贾伦·威廉姆斯 防守篮板
82-92
10:42
丹佛金塊
弗拉特科·肯卡 投篮不中
82-92
10:56
奧克拉荷馬雷霆
乌格内·奥莫鲁伊 3英尺扣篮成功(贾伦·威廉姆斯 助攻)
82-92
11:06
奧克拉荷馬雷霆
林迪·瓦特斯·李 防守篮板
82-90
11:10
丹佛金塊
伊斯梅尔·史密斯 投篮不中
82-90
11:15
奧克拉荷馬雷霆
乌格内·奥莫鲁伊 个人犯规
82-90
11:23
奧克拉荷馬雷霆
达里厄斯·贝兹利 失误
82-90
11:23
奧克拉荷馬雷霆
奥斯曼·迪昂 防守篮板
82-90
11:27
丹佛金塊
克里斯蒂安·布劳恩 投篮不中
82-90
11:44
奧克拉荷馬雷霆
(11:44) [雷霆] 教练挑战 (挑战失败) [雷霆] 使用一个暂停
82-90
11:44
奧克拉荷馬雷霆
奥斯曼·迪昂 进攻犯规
82-90
11:44
奧克拉荷馬雷霆
奥斯曼·迪昂 失误
82-90
關鍵球員
Points
Rebounds
助攻
球員統計
# PLAYER
P
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OREB
DREB
TOV
PF
+/-
23
T. Mann
奧克拉荷馬雷霆
PG
23
17
0
2
1
1
6
11
55
3
6
50
2
2
100
0
0
1
2
+2
22
Z. Nnaji
丹佛金塊
PF
17
15
6
0
0
0
6
11
55
1
3
33
2
2
100
5
1
0
2
-7
21
A. Wiggins
奧克拉荷馬雷霆
SG
20
15
3
1
2
0
5
8
63
4
4
100
1
1
100
3
0
2
0
+10
6
J. Giddey
奧克拉荷馬雷霆
SG
25
14
12
9
2
1
6
11
55
2
2
100
0
0
0
2
10
4
3
-6
1
M. Porter Jr
丹佛金塊
SF
14
12
1
1
0
0
5
7
71
2
4
50
0
0
0
1
0
1
2
-2
32
J. Green
丹佛金塊
PF
17
11
3
3
0
2
4
7
57
1
4
25
2
2
100
0
3
1
2
-9
50
J. Robinson Earl
奧克拉荷馬雷霆
PF
21
11
3
0
0
0
4
9
44
0
4
0
3
4
75
2
1
0
2
+5
50
A. Gordon
丹佛金塊
PF
15
10
4
1
1
0
4
6
67
1
1
100
1
1
100
1
3
0
0
+4
27
J. Murray
丹佛金塊
PG
15
10
2
2
0
0
4
7
57
2
3
67
0
1
0
1
1
2
1
+4
8
J.Williams
奧克拉荷馬雷霆
G
26
10
1
5
1
0
4
8
50
0
2
0
2
4
50
0
1
5
3
+15
55
D. Bazley
奧克拉荷馬雷霆
PF
19
8
8
2
0
1
3
9
33
0
3
0
2
5
40
2
6
2
1
+8
6
D. Jordan
丹佛金塊
C
15
8
6
1
0
1
4
6
67
0
0
0
0
0
0
2
4
2
1
-7
34
K. Williams
奧克拉荷馬雷霆
SF
17
8
3
2
0
0
4
7
57
0
3
0
0
0
0
2
1
0
4
0
12
L. Waters Iii
奧克拉荷馬雷霆
F
15
8
4
0
0
0
3
4
75
2
3
67
0
1
0
0
4
0
2
+7
14
I. Smith
丹佛金塊
PG
20
7
1
1
0
1
3
7
43
0
0
0
1
2
50
0
1
1
2
-1
11
B. Brown
丹佛金塊
SF
19
7
3
0
0
0
2
5
40
2
3
67
1
2
50
0
3
0
2
-4
3
N. Hyland
丹佛金塊
PG
14
6
3
2
1
0
2
7
29
0
2
0
2
3
67
0
3
2
1
-11
97
E. Omoruyi
奧克拉荷馬雷霆
F
8
5
0
0
1
0
2
3
67
0
1
0
1
1
100
0
0
1
1
-3
17
A. Pokusevski
奧克拉荷馬雷霆
C
21
5
6
2
1
1
2
4
50
1
2
50
0
0
0
0
6
3
2
+6
13
O.Dieng
奧克拉荷馬雷霆
F
22
5
5
0
0
1
1
6
17
1
5
20
2
2
100
0
5
2
1
+7
9
D. Reed
丹佛金塊
SG
17
3
2
2
0
0
1
4
25
1
3
33
0
0
0
0
2
1
1
-6
31
V. Cancar
丹佛金塊
SF
16
3
2
2
1
0
0
5
0
0
3
0
3
4
75
0
2
2
1
-6
11
D. Nwaba
奧克拉荷馬雷霆
SF
8
3
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
3
3
100
1
1
0
0
-2
6
J.Williams
奧克拉荷馬雷霆
F
13
3
5
2
1
0
1
2
50
0
0
0
1
2
50
1
4
1
2
+6
0
C. Braun
丹佛金塊
G
16
3
2
0
0
0
0
6
0
0
2
0
3
4
75
0
2
0
2
-8
8
P. Watson
丹佛金塊
F
15
2
2
2
2
2
1
3
33
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
-5
5
K. Caldwell Pope
丹佛金塊
SG
15
2
1
0
1
0
1
8
13
0
4
0
0
0
0
1
0
1
0
0
15
N.Jokic
丹佛金塊
C
15
2
5
3
2
0
0
1
0
0
1
0
2
2
100
0
5
3
0
+3
0
S. Brown
奧克拉荷馬雷霆
SF
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
G.Golden
丹佛金塊
F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
Grady
丹佛金塊
G
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
Arms
丹佛金塊
G
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
J.White
丹佛金塊
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
S.Killeya-Jones
奧克拉荷馬雷霆
F
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totals
481
213
95
45
17
12
78
174
45
23
68
34
34
48
71
24
71
38
41
0
GLOSSARY
P: 位置
MIN: 上場時間
PTS: Points
REB: Rebounds
AST: 助攻
STL: 搶斷
BA: W
FGM: Field Goals Made
FGA: Field Goals Attempted
FG%: Field Goal Percentage
3PM: 3 Point Field Goals Made
3PA: 3 Point Field Goals Attempted
3P%: 3 Point Field Goals Percentage
FTM: Field Goalds Made
FTA: Free Throws Attempted
FT%: Free Throw Percentage
OREB: Offensive Rebounds
DREB: Defensive Rebounds
TOV: Turnovers
PF: Personal Fouls
+/-: Plus Minus