bet 365
初始賠率
賽前賠率
獲勝
-
-
-
-
讓分
-
-
-
-
總分
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
格拉納達
25
19
21
19
84
曼雷沙
20
16
24
27
87
西班牙籃球甲級聯賽 2022/10/02 02:45:00
0 Timeout
0 Foul
0
3 Points
0
0
2 Points
0
0
Free throws
0
0 Timeout
0 Foul
Play by Play
0:0
曼雷沙
ramon martin munoz firma caller visitante
84-87
0:0
曼雷沙
fernando soto jimenez firma caller local
84-87
0:0
曼雷沙
比赛结束
84-87
0:0
曼雷沙
单节结束
84-87
0:0
格拉納達
格雷戈里·亚历山大·伦弗罗 3分投篮不中
84-87
0:7
曼雷沙
胡安·帕布罗 换上
84-87
0:7
曼雷沙
佐丹奴·博托拉尼 换下
84-87
0:7
曼雷沙
佐丹奴·博托拉尼 罚球命中
84-87
0:7
曼雷沙
佐丹奴·博托拉尼 罚球命中
84-86
0:7
格拉納達
卢克·大卫·梅耶 换上
84-85
0:7
格拉納達
托马斯·布罗普利 换下
84-85
0:7
曼雷沙
佐丹奴·博托拉尼 被犯规
84-85
0:7
格拉納達
托马斯·布罗普利 犯规,2次罚球
84-85
0:7
格拉納達
克里斯蒂安·迪亚兹·罗德里格斯 换上
84-85
0:7
格拉納達
卢克·大卫·梅耶 换下
84-85
0:7
曼雷沙
佐丹奴·博托拉尼 换上
84-85
0:7
曼雷沙
胡安·帕布罗 换下
84-85
0:7
曼雷沙
暂停
84-85
0:7
格拉納達
卢克·大卫·梅耶 2分投篮命中
84-85
0:13
格拉納達
暂停
82-85
0:13
曼雷沙
埃尔哈吉·奥马尔·布兰库·巴迪奥 罚球命中
82-85
0:13
曼雷沙
埃尔哈吉·奥马尔·布兰库·巴迪奥 罚球不中
82-84
0:13
曼雷沙
埃尔哈吉·奥马尔·布兰库·巴迪奥 被犯规
82-84
0:13
格拉納達
格雷戈里·亚历山大·伦弗罗 犯规,2次罚球
82-84
0:14
曼雷沙
埃尔哈吉·奥马尔·布兰库·巴迪奥 防守篮板
82-84
0:14
曼雷沙
贾斯汀·安东尼·汉密尔顿 封盖
82-84
0:14
格拉納達
格雷戈里·亚历山大·伦弗罗 被封盖
82-84
0:14
格拉納達
格雷戈里·亚历山大·伦弗罗 2分投篮不中
82-84
0:38
曼雷沙
杰里克·德昂特·哈丁 2分投篮命中
82-84
0:54
曼雷沙
丹尼尔·佩雷斯 防守篮板
82-82
0:54
格拉納達
克里斯蒂亚诺·席尔瓦·费利西奥 3分投篮不中
82-82
0:55
曼雷沙
视频回看
82-82
0:55
格拉納達
进攻篮板
82-82
0:55
曼雷沙
贾斯汀·安东尼·汉密尔顿 封盖
82-82
0:55
格拉納達
克里斯蒂亚诺·席尔瓦·费利西奥 被封盖
82-82
0:55
格拉納達
克里斯蒂亚诺·席尔瓦·费利西奥 2分投篮不中
82-82
0:58
格拉納達
克里斯蒂亚诺·席尔瓦·费利西奥 进攻篮板
82-82
0:58
格拉納達
卢克·大卫·梅耶 3分投篮不中
82-82
1:18
曼雷沙
贾斯汀·安东尼·汉密尔顿 罚球命中
82-82
1:18
曼雷沙
贾斯汀·安东尼·汉密尔顿 罚球不中
82-81
1:18
曼雷沙
丹尼尔·佩雷斯 助攻被犯规
82-81
1:18
曼雷沙
贾斯汀·安东尼·汉密尔顿 被犯规
82-81
1:18
格拉納達
卢克·大卫·梅耶 犯规,2次罚球
82-81
1:33
曼雷沙
视频回看
82-81
1:36
曼雷沙
防守篮板
82-81
1:36
曼雷沙
贾斯汀·安东尼·汉密尔顿 封盖
82-81
1:36
格拉納達
克里斯蒂亚诺·席尔瓦·费利西奥 被封盖
82-81
1:36
格拉納達
克里斯蒂亚诺·席尔瓦·费利西奥 2分投篮不中
82-81
1:48
格拉納達
暂停
82-81
1:48
曼雷沙
丹尼尔·佩雷斯 3分投篮命中
82-81
1:53
曼雷沙
丹尼尔·佩雷斯 进攻篮板
82-78
1:53
曼雷沙
贾斯汀·安东尼·汉密尔顿 3分投篮不中
82-78
2:9
格拉納達
克里斯蒂亚诺·席尔瓦·费利西奥 罚球命中
82-78
2:9
格拉納達
克里斯蒂亚诺·席尔瓦·费利西奥 罚球不中
81-78
2:9
格拉納達
格雷戈里·亚历山大·伦弗罗 助攻被犯规
81-78
2:9
格拉納達
克里斯蒂亚诺·席尔瓦·费利西奥 被犯规
81-78
2:9
曼雷沙
胡安·帕布罗 犯规,2次罚球
81-78
2:24
曼雷沙
埃尔哈吉·奥马尔·布兰库·巴迪奥 助攻2分投篮
81-78
2:24
曼雷沙
胡安·帕布罗 2分投篮命中
81-78
2:47
格拉納達
托马斯·布罗普利 2分投篮命中
81-76
2:55
格拉納達
托马斯·布罗普利 被犯规
79-76
2:55
曼雷沙
丹尼尔·佩雷斯 犯规,无罚球
79-76
3:11
曼雷沙
杰里克·德昂特·哈丁 罚球命中
79-76
3:11
曼雷沙
杰里克·德昂特·哈丁 罚球不中
79-75
3:11
格拉納達
路易斯·科斯塔·马丁内斯 换上
79-75
3:11
格拉納達
托马斯·布罗普利 换上
79-75
3:11
格拉納達
克里斯蒂安·迪亚兹·罗德里格斯 换下
79-75
3:11
格拉納達
佩雷·托马斯 换下
79-75
3:11
曼雷沙
杰里克·德昂特·哈丁 被犯规
79-75
3:11
格拉納達
克里斯蒂安·迪亚兹·罗德里格斯 犯规,2次罚球
79-75
3:20
曼雷沙
埃尔哈吉·奥马尔·布兰库·巴迪奥 抢断
79-75
3:20
格拉納達
克里斯蒂安·迪亚兹·罗德里格斯 失误
79-75
3:39
曼雷沙
埃尔哈吉·奥马尔·布兰库·巴迪奥 助攻3分投篮
79-75
3:39
曼雷沙
杰里克·德昂特·哈丁 3分投篮命中
79-75
4:3
格拉納達
格雷戈里·亚历山大·伦弗罗 助攻3分投篮
79-72
4:3
格拉納達
卢克·大卫·梅耶 3分投篮命中
79-72
4:3
格拉納達
克里斯蒂亚诺·席尔瓦·费利西奥 换上
76-72
4:3
格拉納達
马马杜·尼昂 换下
76-72
4:24
曼雷沙
杰里克·德昂特·哈丁 助攻3分投篮
76-72
4:24
曼雷沙
埃尔哈吉·奥马尔·布兰库·巴迪奥 3分投篮命中
76-72
4:45
格拉納達
格雷戈里·亚历山大·伦弗罗 助攻2分投篮
76-69
4:45
格拉納達
马马杜·尼昂 2分投篮命中
76-69
5:9
曼雷沙
埃尔哈吉·奥马尔·布兰库·巴迪奥 助攻3分投篮
74-69
5:9
曼雷沙
胡安·帕布罗 3分投篮命中
74-69
5:29
曼雷沙
丹尼尔·佩雷斯 换上
74-66
5:29
曼雷沙
佐丹奴·博托拉尼 换下
74-66
5:29
曼雷沙
暂停
74-66
5:32
格拉納達
格雷戈里·亚历山大·伦弗罗 2分投篮命中
74-66
5:42
曼雷沙
视频回看
72-66
5:45
格拉納達
防守篮板
72-66
5:45
曼雷沙
杰里克·德昂特·哈丁 2分投篮不中
72-66
6:0
曼雷沙
佐丹奴·博托拉尼 防守篮板
72-66
6:0
格拉納達
卢克·大卫·梅耶 罚球不中
72-66
6:0
格拉納達
卢克·大卫·梅耶 罚球命中
72-66
6:0
格拉納達
克里斯蒂安·迪亚兹·罗德里格斯 换上
71-66
6:0
格拉納達
路易斯·科斯塔·马丁内斯 换下
71-66
6:0
曼雷沙
埃尔哈吉·奥马尔·布兰库·巴迪奥 换上
71-66
6:0
曼雷沙
丹尼尔·佩雷斯 换下
71-66
6:0
格拉納達
卢克·大卫·梅耶 被犯规
71-66
6:0
曼雷沙
贾斯汀·安东尼·汉密尔顿 犯规,2次罚球
71-66
6:18
曼雷沙
贾斯汀·安东尼·汉密尔顿 助攻3分投篮
71-66
6:18
曼雷沙
胡安·帕布罗 3分投篮命中
71-66
6:30
格拉納達
格雷戈里·亚历山大·伦弗罗 助攻2分投篮
71-63
6:30
格拉納達
马马杜·尼昂 2分投篮命中
71-63
6:39
曼雷沙
胡安·帕布罗 换上
69-63
6:39
曼雷沙
马西斯·斯坦伯格 换下
69-63
6:39
格拉納達
卢克·大卫·梅耶 换上
69-63
6:39
格拉納達
大卫·伊里亚特·乌尔迪亚恩 换下
69-63
6:39
格拉納達
大卫·伊里亚特·乌尔迪亚恩 被犯规
69-63
6:39
曼雷沙
马西斯·斯坦伯格 犯规,无罚球
69-63
6:56
格拉納達
马马杜·尼昂 防守篮板
69-63
6:56
曼雷沙
杰里克·德昂特·哈丁 2分投篮不中
69-63
7:8
曼雷沙
佐丹奴·博托拉尼 罚球命中
69-63
7:8
格拉納達
马马杜·尼昂 失误
69-62
7:8
曼雷沙
贾斯汀·安东尼·汉密尔顿 换上
69-62
7:8
曼雷沙
马库斯·安德鲁·李 换下
69-62
7:8
格拉納達
马马杜·尼昂 技术犯规 1次罚球
69-62
7:8
格拉納達
路易斯·科斯塔·马丁内斯 失误
69-62
7:33
曼雷沙
杰里克·德昂特·哈丁 2分投篮命中
69-62
7:57
格拉納達
路易斯·科斯塔·马丁内斯 助攻2分投篮
69-60
7:57
格拉納達
马马杜·尼昂 2分投篮命中
69-60
8:2
曼雷沙
马西斯·斯坦伯格 失误
67-60
8:14
曼雷沙
马库斯·安德鲁·李 防守篮板
67-60
8:14
格拉納達
佩雷·托马斯 3分投篮不中
67-60
8:36
格拉納達
路易斯·科斯塔·马丁内斯 防守篮板
67-60
8:36
曼雷沙
马西斯·斯坦伯格 3分投篮不中
67-60
8:42
曼雷沙
马西斯·斯坦伯格 被犯规
67-60
8:42
格拉納達
大卫·伊里亚特·乌尔迪亚恩 犯规,无罚球
67-60
8:59
格拉納達
格雷戈里·亚历山大·伦弗罗 罚球命中
67-60
8:59
格拉納達
格雷戈里·亚历山大·伦弗罗 罚球命中
66-60
8:59
曼雷沙
马库斯·安德鲁·李 封盖
65-60
8:59
格拉納達
格雷戈里·亚历山大·伦弗罗 被犯规
65-60
8:59
曼雷沙
佐丹奴·博托拉尼 犯规,2次罚球
65-60
9:14
曼雷沙
佐丹奴·博托拉尼 失误
65-60
9:20
曼雷沙
丹尼尔·佩雷斯 抢断
65-60
9:20
格拉納達
格雷戈里·亚历山大·伦弗罗 快攻 失误
65-60
9:20
格拉納達
格雷戈里·亚历山大·伦弗罗 失误
65-60
9:33
格拉納達
佩雷·托马斯 抢断
65-60
9:33
曼雷沙
丹尼尔·佩雷斯 失误
65-60
9:46
格拉納達
格雷戈里·亚历山大·伦弗罗 换上
65-60
9:46
格拉納達
托马斯·布罗普利 换下
65-60
9:46
曼雷沙
马西斯·斯坦伯格 被犯规
65-60
9:46
格拉納達
托马斯·布罗普利 犯规,无罚球
65-60
9:48
曼雷沙
杰里克·德昂特·哈丁 3分投篮不中
65-60
9:52
曼雷沙
杰里克·德昂特·哈丁 被犯规
65-60
9:52
格拉納達
托马斯·布罗普利 犯规,无罚球
65-60
10:0
曼雷沙
佐丹奴·博托拉尼 换上
65-60
10:0
曼雷沙
杰里克·德昂特·哈丁 换上
65-60
10:0
曼雷沙
埃尔哈吉·奥马尔·布兰库·巴迪奥 换下
65-60
10:0
曼雷沙
胡安·帕布罗 换下
65-60
10:0
曼雷沙
单节开始
65-60
關鍵球員
Points
Rebounds
助攻
球員統計
# PLAYER
P
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OREB
DREB
TOV
PF
+/-
3
哈丁
曼雷沙
-
26
28
3
1
2
0
14
24
58
4
7
57
4
7
57
0
3
1
1
+10
3
布罗普利
格拉納達
-
24
26
3
2
1
0
10
15
67
6
9
67
0
0
0
0
3
2
5
-4
32
L.David Maye
格拉納達
C
27
18
11
1
0
1
10
20
50
2
8
25
4
8
50
3
8
0
3
-8
8
E.Hadji Omar Brancou Badio
曼雷沙
PG
22
12
2
3
1
0
5
11
45
3
4
75
1
2
50
0
2
1
3
+2
22
J.Pablo Vaulet
曼雷沙
SF
23
10
3
1
1
1
4
6
67
2
3
67
0
0
0
0
3
1
3
+7
41
汉密尔顿
曼雷沙
-
21
10
7
1
1
3
6
12
50
1
3
33
3
4
75
4
3
2
1
+13
1
费利西奥
格拉納達
-
21
9
4
0
0
0
5
11
45
0
2
0
1
2
50
2
2
0
2
-5
7
M.Ndiaye Niang
格拉納達
F
18
9
4
0
0
0
5
7
71
0
0
0
1
3
33
0
4
1
1
+2
2
博托拉尼
曼雷沙
-
20
9
6
0
1
0
6
10
60
0
3
0
3
3
100
2
4
1
2
-8
55
D. Pérez Otero
曼雷沙
PG
30
8
4
6
3
0
4
15
27
2
6
33
2
4
50
3
1
1
4
+21
12
G.Alexander Renfroe
格拉納達
PG
26
6
3
9
0
0
4
8
50
0
2
0
2
2
100
0
3
2
4
+4
24
M.LEE
曼雷沙
-
18
6
4
0
1
1
3
3
100
0
0
0
0
0
0
1
3
1
2
-10
15
L.Costa Martínez
格拉納達
PG
22
6
3
5
3
0
3
7
43
1
3
33
1
2
50
0
3
4
2
-8
19
P.Tomàs Noguera
格拉納達
SF
17
4
1
0
1
0
2
6
33
1
3
33
1
2
50
0
1
1
0
0
14
罗德里格斯
格拉納達
-
15
4
0
1
0
0
2
4
50
1
1
100
1
2
50
0
0
2
4
+11
12
M. Steinbergs
曼雷沙
C
11
2
0
0
0
0
1
2
50
0
1
0
0
0
0
0
0
1
4
0
19
E.Veikko Juhani Valtonen
曼雷沙
SF
9
2
0
0
0
0
2
3
67
0
1
0
2
2
100
0
0
1
0
-12
24
P.Ali
格拉納達
G
12
2
2
0
1
0
1
3
33
0
0
0
0
0
0
1
1
5
3
-12
13
萨尼亚
曼雷沙
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
D. García García
曼雷沙
PG
5
0
0
1
0
0
0
3
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
-5
21
乌尔迪亚恩
格拉納達
-
9
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
+3
50
阿莱哈诺
格拉納達
-
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
+2
13
R.Vila Soley
格拉納達
F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
J.Miguel Pérez Balbuena
曼雷沙
C
8
0
0
0
0
0
0
6
0
0
2
0
0
4
0
0
0
1
2
-3
Totals
387
171
62
32
16
6
87
176
49
23
60
38
26
47
55
17
45
30
47
0
GLOSSARY
P: 位置
MIN: 上場時間
PTS: Points
REB: Rebounds
AST: 助攻
STL: 搶斷
BA: W
FGM: Field Goals Made
FGA: Field Goals Attempted
FG%: Field Goal Percentage
3PM: 3 Point Field Goals Made
3PA: 3 Point Field Goals Attempted
3P%: 3 Point Field Goals Percentage
FTM: Field Goalds Made
FTA: Free Throws Attempted
FT%: Free Throw Percentage
OREB: Offensive Rebounds
DREB: Defensive Rebounds
TOV: Turnovers
PF: Personal Fouls
+/-: Plus Minus