bet 365
初始賠率
賽前賠率
獲勝
-
-
-
-
讓分
-
-
-
-
總分
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
穆爾西亞
17
17
17
19
70
布雷奧干
22
17
18
27
84
西班牙籃球甲級聯賽 2022/09/30 03:30:00
0 Timeout
0 Foul
0
3 Points
0
0
2 Points
0
0
Free throws
0
0 Timeout
0 Foul
Play by Play
0:0
布雷奧干
antonio gil reina firma caller local
70-84
0:0
布雷奧干
juan maria martinez cartagena firma caller visitante
70-84
0:0
布雷奧干
比赛结束
70-84
0:0
布雷奧干
单节结束
70-84
0:0
布雷奧干
托尼·纳基奇 防守篮板
70-84
0:0
穆爾西亞
乔丹·迪安吉洛·戴维斯 2分投篮不中
70-84
0:9
布雷奧干
斯科特·班福思 2分投篮命中
70-84
0:29
穆爾西亞
乔丹·迪安吉洛·戴维斯 罚球命中
70-82
0:29
穆爾西亞
乔丹·迪安吉洛·戴维斯 罚球不中
69-82
0:29
穆爾西亞
乔丹·迪安吉洛·戴维斯 被犯规
69-82
0:29
布雷奧干
伊桑·迈克尔·哈普 犯规,2次罚球
69-82
0:39
布雷奧干
内曼加·内纳迪奇 罚球命中
69-82
0:39
布雷奧干
内曼加·内纳迪奇 罚球命中
69-81
0:39
布雷奧干
内曼加·内纳迪奇 被犯规
69-80
0:39
穆爾西亞
托马斯·贝拉斯·加西亚 犯规,2次罚球
69-80
0:49
布雷奧干
内曼加·内纳迪奇 进攻篮板
69-80
0:49
布雷奧干
斯科特·班福思 3分投篮不中
69-80
1:12
布雷奧干
内曼加·内纳迪奇 防守篮板
69-80
1:12
穆爾西亞
塔杜斯·德温 3分投篮不中
69-80
1:20
布雷奧干
内曼加·内纳迪奇 罚球命中
69-80
1:20
布雷奧干
内曼加·内纳迪奇 罚球命中
69-79
1:20
布雷奧干
内曼加·内纳迪奇 被犯规
69-78
1:20
穆爾西亞
内马尼亚·拉多维奇 犯规,2次罚球
69-78
1:26
穆爾西亞
内马尼亚·拉多维奇 2分投篮命中
69-78
1:37
布雷奧干
内曼加·内纳迪奇 2分投篮命中
67-78
1:41
布雷奧干
内曼加·内纳迪奇 进攻篮板
67-76
1:41
布雷奧干
塞吉·加西亚 3分投篮不中
67-76
1:59
穆爾西亞
乔丹·迪安吉洛·戴维斯 2分投篮命中
67-76
2:8
穆爾西亞
托马斯·贝拉斯·加西亚 换上
65-76
2:8
穆爾西亞
乔丹·迪安吉洛·戴维斯 换上
65-76
2:8
穆爾西亞
内马尼亚·拉多维奇 换上
65-76
2:8
穆爾西亞
特拉维斯·拉马尔·特莱斯 换下
65-76
2:8
穆爾西亞
詹姆斯·李·安德森 换下
65-76
2:8
穆爾西亞
阿特姆·普斯托沃伊 换下
65-76
2:8
穆爾西亞
暂停
65-76
2:10
布雷奧干
塞吉·加西亚 3分投篮命中
65-76
2:30
穆爾西亞
阿特姆·普斯托沃伊 失误
65-73
2:41
穆爾西亞
詹姆斯·李·安德森 防守篮板
65-73
2:41
布雷奧干
内曼加·内纳迪奇 3分投篮不中
65-73
3:2
穆爾西亞
阿特姆·普斯托沃伊 罚球命中
65-73
3:2
穆爾西亞
阿特姆·普斯托沃伊 罚球命中
64-73
3:2
穆爾西亞
塔杜斯·德温 换上
63-73
3:2
穆爾西亞
乔丹·迪安吉洛·戴维斯 换下
63-73
3:4
穆爾西亞
阿特姆·普斯托沃伊 被犯规
63-73
3:4
布雷奧干
伊桑·迈克尔·哈普 犯规,2次罚球
63-73
3:11
穆爾西亞
乔丹·迪安吉洛·戴维斯 防守篮板
63-73
3:11
布雷奧干
内曼加·内纳迪奇 3分投篮不中
63-73
3:22
布雷奧干
塞吉·加西亚 防守篮板
63-73
3:22
穆爾西亞
特拉维斯·拉马尔·特莱斯 3分投篮不中
63-73
3:32
布雷奧干
伊桑·迈克尔·哈普 2分投篮命中
63-73
3:53
穆爾西亞
阿特姆·普斯托沃伊 罚球命中
63-71
3:53
穆爾西亞
阿特姆·普斯托沃伊 罚球不中
62-71
3:53
布雷奧干
托尼·纳基奇 换上
62-71
3:53
布雷奧干
马尔科·卢科维奇 换下
62-71
3:53
穆爾西亞
阿特姆·普斯托沃伊 被犯规
62-71
3:53
布雷奧干
内曼加·内纳迪奇 犯规,2次罚球
62-71
4:9
布雷奧干
马尔科·卢科维奇 助攻3分投篮
62-71
4:9
布雷奧干
塞吉·加西亚 3分投篮命中
62-71
4:25
穆爾西亞
詹姆斯·李·安德森 2分投篮命中
62-68
4:48
穆爾西亞
特拉维斯·拉马尔·特莱斯 换上
60-68
4:48
穆爾西亞
詹姆斯·李·安德森 换上
60-68
4:48
穆爾西亞
阿特姆·普斯托沃伊 换上
60-68
4:48
穆爾西亞
托马斯·贝拉斯·加西亚 换下
60-68
4:48
穆爾西亞
伊利玛内·迪奥普 换下
60-68
4:48
穆爾西亞
瑞安·沙纳汉·路德 换下
60-68
4:48
穆爾西亞
暂停
60-68
4:50
布雷奧干
斯科特·班福思 助攻2分投篮
60-68
4:50
布雷奧干
伊桑·迈克尔·哈普 2分投篮命中
60-68
4:57
布雷奧干
马尔科·卢科维奇 防守篮板
60-66
4:57
穆爾西亞
乔丹·迪安吉洛·戴维斯 2分投篮不中
60-66
5:17
布雷奧干
塞吉·加西亚 3分投篮命中
60-66
5:29
布雷奧干
伊桑·迈克尔·哈普 防守篮板
60-63
5:29
穆爾西亞
瑞安·沙纳汉·路德 2分投篮不中
60-63
5:40
穆爾西亞
暂停
60-63
5:40
穆爾西亞
乔丹·迪安吉洛·戴维斯 被犯规
60-63
5:40
布雷奧干
内曼加·内纳迪奇 犯规,无罚球
60-63
5:54
布雷奧干
塞吉·加西亚 罚球命中
60-63
5:54
布雷奧干
塞吉·加西亚 罚球命中
60-62
5:54
布雷奧干
塞吉·加西亚 被犯规
60-61
5:54
穆爾西亞
乔丹·迪安吉洛·戴维斯 犯规,2次罚球
60-61
6:3
穆爾西亞
托马斯·贝拉斯·加西亚 换上
60-61
6:3
穆爾西亞
特拉维斯·拉马尔·特莱斯 换下
60-61
6:3
穆爾西亞
大卫·耶利内克 罚球命中
60-61
6:3
穆爾西亞
大卫·耶利内克 罚球命中
59-61
6:3
布雷奧干
塞吉·加西亚 换上
58-61
6:3
布雷奧干
贾斯图斯·霍拉兹 换下
58-61
6:3
穆爾西亞
大卫·耶利内克 被犯规
58-61
6:3
布雷奧干
贾斯图斯·霍拉兹 犯规,2次罚球
58-61
6:19
穆爾西亞
乔丹·迪安吉洛·戴维斯 被犯规
58-61
6:19
布雷奧干
贾斯图斯·霍拉兹 失误
58-61
6:19
布雷奧干
贾斯图斯·霍拉兹 进攻 犯规
58-61
6:24
布雷奧干
内曼加·内纳迪奇 被犯规
58-61
6:24
穆爾西亞
伊利玛内·迪奥普 失误
58-61
6:24
穆爾西亞
伊利玛内·迪奥普 进攻 犯规
58-61
6:36
穆爾西亞
伊利玛内·迪奥普 被犯规
58-61
6:36
布雷奧干
马尔科·卢科维奇 犯规,无罚球
58-61
6:36
穆爾西亞
伊利玛内·迪奥普 防守篮板
58-61
6:36
布雷奧干
内曼加·内纳迪奇 2分投篮不中
58-61
6:36
布雷奧干
内曼加·内纳迪奇 进攻篮板
58-61
6:36
布雷奧干
马尔科·卢科维奇 2分投篮不中
58-61
6:36
布雷奧干
马尔科·卢科维奇 进攻篮板
58-61
6:36
布雷奧干
马尔科·卢科维奇 2分投篮不中
58-61
6:42
布雷奧干
马尔科·卢科维奇 进攻篮板
58-61
6:42
布雷奧干
伊桑·迈克尔·哈普 2分投篮不中
58-61
7:4
布雷奧干
马尔科·卢科维奇 防守篮板
58-61
7:4
穆爾西亞
特拉维斯·拉马尔·特莱斯 2分投篮不中
58-61
7:16
布雷奧干
内曼加·内纳迪奇 罚球命中
58-61
7:16
布雷奧干
内曼加·内纳迪奇 罚球命中
58-60
7:16
布雷奧干
视频回看
58-59
7:16
布雷奧干
伊桑·迈克尔·哈普 助攻被犯规
58-59
7:16
布雷奧干
内曼加·内纳迪奇 被犯规
58-59
7:16
穆爾西亞
大卫·耶利内克 犯规,2次罚球
58-59
7:30
布雷奧干
暂停
58-59
7:30
穆爾西亞
瑞安·沙纳汉·路德 助攻2分投篮
58-59
7:30
穆爾西亞
特拉维斯·拉马尔·特莱斯 快攻2分
58-59
7:30
穆爾西亞
特拉维斯·拉马尔·特莱斯 2分投篮命中
58-59
7:36
穆爾西亞
瑞安·沙纳汉·路德 抢断
56-59
7:36
布雷奧干
贾斯图斯·霍拉兹 快攻 失误
56-59
7:36
布雷奧干
贾斯图斯·霍拉兹 失误
56-59
7:41
布雷奧干
伊桑·迈克尔·哈普 进攻篮板
56-59
7:41
布雷奧干
内曼加·内纳迪奇 3分投篮不中
56-59
7:53
布雷奧干
马尔科·卢科维奇 被犯规
56-59
7:53
穆爾西亞
伊利玛内·迪奥普 犯规,无罚球
56-59
7:58
布雷奧干
马尔科·卢科维奇 防守篮板
56-59
7:58
穆爾西亞
乔丹·迪安吉洛·戴维斯 2分投篮不中
56-59
8:9
穆爾西亞
伊利玛内·迪奥普 防守篮板
56-59
8:9
布雷奧干
马尔科·卢科维奇 3分投篮不中
56-59
8:29
穆爾西亞
乔丹·迪安吉洛·戴维斯 2分投篮命中
56-59
8:41
布雷奧干
贾斯图斯·霍拉兹 助攻2分投篮
54-59
8:41
布雷奧干
伊桑·迈克尔·哈普 灌篮
54-59
8:51
布雷奧干
伊桑·迈克尔·哈普 换上
54-57
8:51
布雷奧干
卢卡·布拉伊科维奇 换下
54-57
8:51
布雷奧干
斯科特·班福思 被犯规
54-57
8:51
穆爾西亞
乔丹·迪安吉洛·戴维斯 犯规,无罚球
54-57
9:2
穆爾西亞
特拉维斯·拉马尔·特莱斯 3分投篮命中
54-57
9:27
穆爾西亞
瑞安·沙纳汉·路德 防守篮板
51-57
9:27
布雷奧干
马尔科·卢科维奇 2分投篮不中
51-57
9:38
布雷奧干
进攻篮板
51-57
9:38
布雷奧干
内曼加·内纳迪奇 2分投篮不中
51-57
9:41
布雷奧干
内曼加·内纳迪奇 进攻篮板
51-57
9:41
布雷奧干
斯科特·班福思 2分投篮不中
51-57
10:0
布雷奧干
贾斯图斯·霍拉兹 换上
51-57
10:0
布雷奧干
斯科特·班福思 换上
51-57
10:0
布雷奧干
塞吉·加西亚 换下
51-57
10:0
布雷奧干
塞尔吉·昆特拉·萨尔瓦多 换下
51-57
10:0
布雷奧干
单节开始
51-57
關鍵球員
Points
Rebounds
助攻
球員統計
# PLAYER
P
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OREB
DREB
TOV
PF
+/-
22
哈普
布雷奧干
-
26
19
11
4
3
0
11
19
58
0
0
0
3
6
50
4
7
0
3
+17
4
S.Bamforth
布雷奧干
SG
29
17
1
1
1
0
7
13
54
3
8
38
0
0
0
0
1
1
2
+17
1
T. Trice Ii
穆爾西亞
-
25
14
2
3
2
0
5
14
36
4
7
57
0
0
0
0
2
1
2
-5
10
S.García Calvo
布雷奧干
PG
14
12
2
1
0
0
6
9
67
3
5
60
3
4
75
0
2
1
1
+7
1
J.Deangelo Davis
穆爾西亞
SG
21
11
2
0
0
0
6
14
43
0
2
0
1
2
50
0
2
2
3
-5
20
N.Nenadic
布雷奧干
F
24
11
8
1
1
0
9
19
47
0
5
0
7
8
88
4
4
0
2
+8
12
T.McFadden
穆爾西亞
-
18
10
0
1
1
0
4
8
50
2
5
40
0
0
0
0
0
2
1
-12
21
J.Hollatz
布雷奧干
-
25
10
3
3
0
0
5
7
71
0
1
0
0
0
0
2
1
4
4
+7
13
A.Pustovyi
穆爾西亞
F
15
9
2
0
0
0
6
7
86
0
0
0
3
4
75
2
0
2
3
0
11
N.Radovic
穆爾西亞
C
21
6
5
0
1
0
3
7
43
0
1
0
0
0
0
2
3
2
3
-8
25
D.Jelinek
穆爾西亞
SG
17
6
0
0
0
0
4
6
67
1
2
50
3
3
100
0
0
0
1
-4
7
T.Juan Bellas García
穆爾西亞
PG
14
5
0
1
0
0
2
4
50
1
3
33
0
0
0
0
0
1
3
-9
99
Toni Nakić
布雷奧干
-
21
5
3
1
1
1
2
2
100
1
1
100
0
0
0
0
3
1
0
+9
21
I.Diop Gaye
穆爾西亞
C
13
5
4
0
0
0
2
3
67
1
1
100
0
0
0
1
3
3
4
-8
10
M.Lukovic
布雷奧干
SF
18
4
7
1
1
0
2
9
22
1
3
33
1
2
50
2
5
1
1
+5
42
S. Quintela Salvador
布雷奧干
SG
10
4
1
0
0
0
4
4
100
0
0
0
4
4
100
0
1
3
2
-3
23
安德森
穆爾西亞
-
25
3
4
2
1
0
2
7
29
0
2
0
1
2
50
0
4
0
1
-13
35
L.Brajkovic
布雷奧干
F
11
2
3
0
1
0
1
2
50
0
0
0
0
0
0
1
2
0
1
-5
18
J.Djounorou Sakho
穆爾西亞
F
8
1
3
0
3
0
1
3
33
0
0
0
1
2
50
2
1
0
2
-3
9
莫米罗夫
布雷奧干
-
15
0
1
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
1
1
1
+6
3
乌尔班·克拉夫扎尔
穆爾西亞
PG
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
V.Jesús Arteaga González
布雷奧干
F
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
+2
4
R.LUTHER
穆爾西亞
-
16
0
4
1
1
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
2
2
1
1
-3
Totals
389
154
66
21
17
1
82
161
51
17
49
35
27
37
73
22
44
28
43
0
GLOSSARY
P: 位置
MIN: 上場時間
PTS: Points
REB: Rebounds
AST: 助攻
STL: 搶斷
BA: W
FGM: Field Goals Made
FGA: Field Goals Attempted
FG%: Field Goal Percentage
3PM: 3 Point Field Goals Made
3PA: 3 Point Field Goals Attempted
3P%: 3 Point Field Goals Percentage
FTM: Field Goalds Made
FTA: Free Throws Attempted
FT%: Free Throw Percentage
OREB: Offensive Rebounds
DREB: Defensive Rebounds
TOV: Turnovers
PF: Personal Fouls
+/-: Plus Minus