Τελευταίες ειδήσεις μεταφορών 2024
Μεταγραφή Ημερομηνία
Παίκτες
Ηλικία
έθνος
Αφίξεις
Αποχωρήσεις
Αγοραία αξία
Κόστος μεταφοράς
24/07/2024
19
-
-
€75,000
Υπέγραψε
-
23/07/2024
28
-
-
€200,000
Υπέγραψε
-
23/07/2024
27
undefined150,000
Υπέγραψε
-
23/07/2024
26
€400,000
Υπέγραψε
-
23/07/2024
21
undefined75,000
Υπέγραψε
-
22/07/2024
24
€500,000
Τέλος του δανεισμού
-
22/07/2024
20
€100,000
Δανεικός
-
22/07/2024
24
€500,000
Τέλος του δανεισμού
-
22/07/2024
37
€200,000
Υπέγραψε
-
22/07/2024
35
-
-
undefined150,000
Υπέγραψε
-
22/07/2024
36
-
-
undefined75,000
Υπέγραψε
-
22/07/2024
19
€25,000
Ελεύθερος
-
22/07/2024
21
€5M
Δανεικός
-
22/07/2024
26
€800,000
Δανεικός
-
22/07/2024
23
€700,000
Υπέγραψε
-
22/07/2024
31
€300,000
Ελεύθερος
-
21/07/2024
20
-
-
€600,000
Υπέγραψε
-
21/07/2024
27
-
-
€225,000
Υπέγραψε
-
21/07/2024
17
-
-
€150,000
Δανεικός
-
21/07/2024
26
€1.5M
Τέλος του δανεισμού
-
21/07/2024
23
€1.4M
Υπέγραψε
-
21/07/2024
34
€600,000
Ελεύθερος
-
21/07/2024
32
-
-
€500,000
Υπέγραψε
-
21/07/2024
28
-
-
€100,000
Υπέγραψε
-
21/07/2024
24
-
-
undefined200,000
Υπέγραψε
-
21/07/2024
35
-
-
€50,000
Υπέγραψε
-
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 16
Μεταφορά ιστορικού
Δεν υπάρχουν δεδομένα