Τελευταίες ειδήσεις μεταφορών 2023
Μεταγραφή Ημερομηνία
Παίκτες
Ηλικία
έθνος
Αφίξεις
Αποχωρήσεις
Αγοραία αξία
Κόστος μεταφοράς
05/12/2023
31
-
-
€100,000
Υπέγραψε
-
05/12/2023
37
-
-
€50,000
Υπέγραψε
-
05/12/2023
27
-
-
€75,000
Υπέγραψε
-
05/12/2023
33
-
-
€450,000
Υπέγραψε
-
05/12/2023
30
-
-
€100,000
Υπέγραψε
-
04/12/2023
21
-
-
€300,000
Υπέγραψε
-
04/12/2023
22
-
-
€2.5M
Υπέγραψε
-
04/12/2023
30
-
-
€50,000
Υπέγραψε
-
04/12/2023
23
€50,000
Υπέγραψε
-
02/12/2023
25
-
-
€25,000
Υπέγραψε
-
02/12/2023
22
-
-
€100,000
Υπέγραψε
-
01/12/2023
23
-
-
€50,000
Υπέγραψε
-
01/12/2023
36
-
-
€275,000
Υπέγραψε
-
01/12/2023
22
-
-
€75,000
Υπέγραψε
-
28/11/2023
24
-
-
€150,000
Μεταγραφή
-
28/11/2023
27
-
-
€125,000
Δανεικός
-
28/11/2023
29
-
-
€400,000
Μεταγραφή
-
28/11/2023
28
-
-
€100,000
Δανεικός
-
27/11/2023
34
-
-
€25,000
Μεταγραφή
-
27/11/2023
34
-
-
€250,000
Μεταγραφή
-
27/11/2023
29
-
-
€125,000
Μεταγραφή
-
27/11/2023
28
€25,000
Μεταγραφή
-
27/11/2023
30
-
-
€400,000
Μεταγραφή
-
27/11/2023
35
-
-
€800,000
Μεταγραφή
-
25/11/2023
25
-
-
€75,000
Μεταγραφή
-
25/11/2023
22
-
-
€25,000
Μεταγραφή
-
24/11/2023
31
-
-
€125,000
Μεταγραφή
-
24/11/2023
35
-
-
€100,000
Μεταγραφή
-
24/11/2023
23
-
-
€250,000
Μεταγραφή
-
23/11/2023
25
-
-
€175,000
Μεταγραφή
-
23/11/2023
31
-
-
€200,000
Μεταγραφή
-
23/11/2023
26
-
-
€250,000
Μεταγραφή
-
23/11/2023
33
-
-
€75,000
Μεταγραφή
-
23/11/2023
29
-
-
€100,000
Μεταγραφή
-
23/11/2023
32
-
-
€1,000,000
Μεταγραφή
-
22/11/2023
29
-
-
€50,000
Μεταγραφή
-
22/11/2023
24
-
-
€100,000
Μεταγραφή
-
22/11/2023
25
-
-
€200,000
Μεταγραφή
-
22/11/2023
37
-
-
€25,000
Μεταγραφή
-
21/11/2023
31
-
-
€50,000
Μεταγραφή
-
21/11/2023
27
-
-
€350,000
Μεταγραφή
-
21/11/2023
30
-
-
€50,000
Μεταγραφή
-
21/11/2023
32
-
-
€150,000
Μεταγραφή
-
21/11/2023
31
-
-
€50,000
Μεταγραφή
-
21/11/2023
25
-
-
€75,000
Μεταγραφή
-
20/11/2023
35
-
-
€100,000
Μεταγραφή
-
20/11/2023
28
-
-
€200,000
Μεταγραφή
-
20/11/2023
25
-
-
€50,000
Μεταγραφή
-
20/11/2023
30
-
-
€300,000
Μεταγραφή
-
20/11/2023
27
-
-
€225,000
Μεταγραφή
-
18/11/2023
23
-
-
€175,000
Μεταγραφή
-
17/11/2023
24
-
-
€450,000
Μεταγραφή
-
17/11/2023
33
-
-
€175,000
Μεταγραφή
-
17/11/2023
27
-
-
€300,000
Μεταγραφή
-
16/11/2023
-
€125,000
Μεταγραφή
-
16/11/2023
28
€150,000
Μεταγραφή
-
16/11/2023
33
-
-
€300,000
Μεταγραφή
-
15/11/2023
27
-
-
€6M
Μεταγραφή
-
15/11/2023
22
-
-
-
Μεταγραφή
-
14/11/2023
30
-
-
€250,000
Μεταγραφή
-
14/11/2023
34
-
-
€50,000
Μεταγραφή
-
14/11/2023
26
-
-
€75,000
Μεταγραφή
-
13/11/2023
22
-
-
€100,000
Μεταγραφή
-
13/11/2023
23
-
-
€125,000
Μεταγραφή
-
11/11/2023
22
€400,000
Δανεικός
-
11/11/2023
33
-
-
€1.8M
Μεταγραφή
-
11/11/2023
31
-
-
€50,000
Μεταγραφή
-
11/11/2023
29
-
-
€275,000
Μεταγραφή
-
10/11/2023
33
-
-
€100,000
Μεταγραφή
-
10/11/2023
28
-
-
€100,000
Μεταγραφή
-
10/11/2023
35
-
-
€100,000
Μεταγραφή
-
10/11/2023
27
-
-
€150,000
Μεταγραφή
-
10/11/2023
25
-
-
€200,000
Μεταγραφή
-
10/11/2023
26
-
-
€75,000
Μεταγραφή
-
10/11/2023
25
-
-
€500,000
Μεταγραφή
-
09/11/2023
26
-
-
€300,000
Μεταγραφή
-
09/11/2023
25
-
-
€100,000
Μεταγραφή
-
09/11/2023
25
€150,000
Μεταγραφή
-
08/11/2023
32
-
-
€300,000
Μεταγραφή
-
08/11/2023
35
-
-
€125,000
Μεταγραφή
-
07/11/2023
35
-
-
€125,000
Μεταγραφή
-
07/11/2023
28
-
-
€4.8M
Μεταγραφή
-
07/11/2023
27
-
-
€100,000
Μεταγραφή
-
07/11/2023
34
-
-
€150,000
Μεταγραφή
-
07/11/2023
32
-
-
€50,000
Μεταγραφή
-
07/11/2023
25
-
-
€50,000
Μεταγραφή
-
07/11/2023
31
-
-
€97,000
Υπέγραψε
-
06/11/2023
28
-
-
€100,000
Μεταγραφή
-
06/11/2023
27
-
-
€150,000
Μεταγραφή
-
06/11/2023
33
-
-
€400,000
Μεταγραφή
-
06/11/2023
29
-
-
€125,000
Μεταγραφή
-
05/11/2023
28
-
-
€175,000
Δανεικός
-
04/11/2023
31
-
-
€200,000
Υπέγραψε
-
04/11/2023
24
-
-
€75,000
Μεταγραφή
-
04/11/2023
29
-
-
€10,000
Υπέγραψε
-
04/11/2023
28
-
-
€200,000
Μεταγραφή
-
04/11/2023
21
-
-
-
Μεταγραφή
-
04/11/2023
29
-
-
€150,000
Μεταγραφή
-
04/11/2023
29
-
-
€300,000
Μεταγραφή
-
03/11/2023
24
-
-
€75,000
Υπέγραψε
-
03/11/2023
29
-
-
€200,000
Υπέγραψε
-
03/11/2023
25
-
-
€100,000
Υπέγραψε
-
03/11/2023
33
-
-
€200,000
Μεταγραφή
-
03/11/2023
34
-
-
€50,000
Μεταγραφή
-
03/11/2023
-
-
-
€75,000
Υπέγραψε
-
03/11/2023
30
-
-
€75,000
Υπέγραψε
-
03/11/2023
28
-
-
€200,000
Μεταγραφή
-
02/11/2023
33
-
-
€1.5M
Υπέγραψε
-
02/11/2023
28
-
-
€500,000
Υπέγραψε
-
02/11/2023
25
-
-
€100,000
Υπέγραψε
-
02/11/2023
25
-
-
€2.5M
Υπέγραψε
-
02/11/2023
31
-
-
€150,000
Μεταγραφή
-
02/11/2023
24
-
-
€200,000
Μεταγραφή
-
02/11/2023
25
-
-
€100,000
Υπέγραψε
-
02/11/2023
30
-
-
€200,000
Υπέγραψε
-
01/11/2023
18
-
Μεταγραφή
€2M
01/11/2023
22
-
-
€100,000
Υπέγραψε
-
01/11/2023
21
€100,000
Τέλος του δανεισμού
-
01/11/2023
31
-
-
€250,000
Υπέγραψε
-
01/11/2023
28
-
-
€300,000
Υπέγραψε
-
01/11/2023
37
-
-
€300,000
Υπέγραψε
-
31/10/2023
26
-
-
€250,000
Μεταγραφή
-
31/10/2023
42
-
-
€200,000
Μεταγραφή
-
31/10/2023
33
€125,000
Τέλος του δανεισμού
-
31/10/2023
31
-
-
€250,000
Μεταγραφή
-
30/10/2023
34
-
-
€200,000
Μεταγραφή
-
30/10/2023
38
-
-
€250,000
Μεταγραφή
-
30/10/2023
24
-
-
€450,000
Υπέγραψε
-
28/10/2023
24
-
-
€75,000
Υπέγραψε
-
28/10/2023
25
-
-
€100,000
Μεταγραφή
-
27/10/2023
39
-
-
€100,000
Συνταξιούχος
-
27/10/2023
35
-
-
€200,000
Μεταγραφή
-
27/10/2023
25
-
-
-
Τέλος του δανεισμού
-
27/10/2023
32
-
-
€600,000
Μεταγραφή
-
27/10/2023
28
-
-
€450,000
Υπέγραψε
-
27/10/2023
32
-
-
€700,000
Μεταγραφή
-
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 26
Μεταφορά ιστορικού
Δεν υπάρχουν δεδομένα