Последни новини 2024
Прехвърляне Дата
Играчи
Възраст
нация
Новопривлечени
Напускащи
Пазарна цена
Такса за прехвърляне
20/04/2024
27
€600,000
Край на заем
-
20/04/2024
22
-
-
€100,000
Край на заем
-
19/04/2024
20
-
-
€2M
Под наем
-
19/04/2024
25
-
-
-
Подписан
-
19/04/2024
34
-
-
€50,000
Подписан
-
19/04/2024
-
€50,000
Прехвърляне
-
19/04/2024
28
-
-
€200,000
Прехвърляне
-
19/04/2024
33
-
-
€500,000
Под наем
-
19/04/2024
33
-
-
€1.5M
Прехвърляне
-
19/04/2024
21
-
Под наем
-
19/04/2024
27
-
-
€1,000,000
Подписан
-
19/04/2024
27
-
-
€180,000
Подписан
-
19/04/2024
20
-
-
€750,000
Подписан
-
19/04/2024
34
-
-
€200,000
Подписан
-
18/04/2024
23
€250,000
Под наем
-
18/04/2024
23
-
-
€50,000
Подписан
-
18/04/2024
32
-
-
€250,000
Подписан
-
18/04/2024
-
-
-
-
Прехвърляне
-
18/04/2024
27
-
-
€500,000
Подписан
-
18/04/2024
26
€800,000
Под наем
-
18/04/2024
36
-
-
€150,000
Подписан
-
18/04/2024
36
-
-
€200,000
Прехвърляне
-
18/04/2024
23
€50,000
Под наем
-
18/04/2024
35
-
-
€50,000
Подписан
-
18/04/2024
29
-
-
€200,000
Подписан
-
17/04/2024
22
-
-
€50,000
Подписан
-
17/04/2024
36
€150,000
Прехвърляне
-
17/04/2024
-
-
-
-
Под наем
-
17/04/2024
26
-
-
€300,000
Прехвърляне
-
17/04/2024
21
€500,000
Край на заем
-
17/04/2024
22
-
-
-
€100,000
Под наем
-
17/04/2024
29
-
-
€300,000
Прехвърляне
-
17/04/2024
31
-
-
€200,000
Прехвърляне
-
17/04/2024
23
-
-
-
€25,000
Под наем
-
17/04/2024
21
-
-
€250,000
Прехвърляне
-
17/04/2024
28
-
-
€55,000
Подписан
-
17/04/2024
26
€400,000
Край на заем
-
17/04/2024
29
€150,000
Прехвърляне
-
17/04/2024
30
€600,000
Прехвърляне
-
17/04/2024
30
€800,000
Подписан
-
16/04/2024
25
€100,000
Освободен
-
16/04/2024
31
-
-
€300,000
Подписан
-
16/04/2024
19
-
-
€100,000
Подписан
-
16/04/2024
28
€300,000
Прехвърляне
-
16/04/2024
21
-
-
€50,000
Край на заем
-
16/04/2024
31
€200,000
Подписан
-
16/04/2024
27
€900,000
Прехвърляне
-
15/04/2024
20
-
-
€150,000
Край на заем
-
15/04/2024
19
undefined25,000
Под наем
-
15/04/2024
26
-
-
€100,000
Под наем
-
15/04/2024
29
-
-
€100,000
Подписан
-
15/04/2024
27
-
-
€350,000
Прехвърляне
-
14/04/2024
30
-
-
€200,000
Прехвърляне
-
14/04/2024
27
€1.2M
Край на заем
-
13/04/2024
24
-
-
-
Прехвърляне
-
13/04/2024
23
€100,000
Прехвърляне
-
13/04/2024
28
-
-
€250,000
Прехвърляне
-
12/04/2024
23
€50,000
Край на заем
-
12/04/2024
-
-
-
-
Под наем
-
12/04/2024
26
-
-
€250,000
Подписан
-
12/04/2024
28
€800,000
Под наем
-
12/04/2024
23
-
-
€100,000
Под наем
-
12/04/2024
36
-
-
€150,000
Прехвърляне
-
12/04/2024
27
€125,000
Прехвърляне
-
12/04/2024
30
€1,000,000
Под наем
-
12/04/2024
34
-
-
undefined10,000
Подписан
-
12/04/2024
25
-
-
€100,000
Подписан
-
11/04/2024
32
-
-
€500,000
Подписан
-
11/04/2024
23
€150,000
Освободен
-
11/04/2024
25
-
-
€25,000
Подписан
-
11/04/2024
25
€300,000
Подписан
-
11/04/2024
23
-
-
€100,000
Край на заем
-
11/04/2024
21
-
-
€200,000
Прехвърляне
-
11/04/2024
30
-
-
€700,000
Прехвърляне
-
11/04/2024
23
€100,000
Прехвърляне
-
10/04/2024
27
-
-
€350,000
Прехвърляне
-
10/04/2024
32
€75,000
Освободен
-
10/04/2024
24
€1,000,000
Подписан
-
10/04/2024
21
-
-
€500,000
Край на заем
-
10/04/2024
20
-
-
€300,000
Край на заем
-
10/04/2024
20
-
-
-
Подписан
-
10/04/2024
24
€200,000
Подписан
-
09/04/2024
-
€150,000
Освободен
-
09/04/2024
25
€200,000
Подписан
-
09/04/2024
29
€1.2M
Освободен
-
09/04/2024
27
-
-
€50,000
Подписан
-
09/04/2024
29
-
-
€500,000
Прехвърляне
-
09/04/2024
25
€1,000,000
Прехвърляне
-
09/04/2024
26
-
-
€500,000
Подписан
-
09/04/2024
26
€250,000
Прехвърляне
-
09/04/2024
23
€100,000
Край на заем
-
09/04/2024
23
-
-
€50,000
Подписан
-
09/04/2024
30
€1,000,000
Прехвърляне
-
09/04/2024
32
-
-
€680,000
Подписан
-
08/04/2024
20
-
-
€250,000
Подписан
-
08/04/2024
33
-
-
-
Подписан
-
08/04/2024
30
€25,000
Прехвърляне
-
08/04/2024
28
€200,000
Прехвърляне
-
08/04/2024
27
-
-
undefined50,000
Подписан
-
08/04/2024
41
-
-
€50,000
Подписан
-
08/04/2024
26
€50,000
Прехвърляне
€600,000
08/04/2024
26
€200,000
Прехвърляне
-
08/04/2024
19
€350,000
Прехвърляне
-
08/04/2024
26
€10,000
Прехвърляне
-
06/04/2024
34
-
-
€50,000
Подписан
-
06/04/2024
19
-
-
€25,000
Прехвърляне
-
06/04/2024
24
€200,000
Подписан
-
05/04/2024
28
€250,000
Подписан
-
05/04/2024
29
-
-
-
Прехвърляне
-
05/04/2024
28
-
-
€50,000
Подписан
-
05/04/2024
30
€25,000
Освободен
-
05/04/2024
25
-
-
€100,000
Подписан
-
05/04/2024
24
€75,000
Освободен
-
05/04/2024
20
€50,000
Прехвърляне
-
05/04/2024
33
€25,000
Прехвърляне
-
05/04/2024
29
€200,000
Прехвърляне
-
05/04/2024
31
€75,000
Прехвърляне
-
05/04/2024
29
-
-
€100,000
Подписан
-
04/04/2024
22
€25,000
Освободен
-
04/04/2024
34
-
-
€50,000
Подписан
-
04/04/2024
30
€200,000
Подписан
-
04/04/2024
25
€150,000
Подписан
-
04/04/2024
29
€200,000
Прехвърляне
-
04/04/2024
24
€150,000
Освободен
-
04/04/2024
-
-
-
€10,000
Подписан
-
04/04/2024
33
-
-
€100,000
Прехвърляне
-
04/04/2024
24
-
-
€25,000
Прехвърляне
-
04/04/2024
20
-
-
€50,000
Прехвърляне
-
03/04/2024
31
€300,000
Подписан
-
03/04/2024
33
-
-
€50,000
Подписан
-
03/04/2024
27
-
-
€100,000
Край на заем
-
03/04/2024
28
-
-
€100,000
Подписан
-
03/04/2024
21
€100,000
Прехвърляне
-
03/04/2024
30
-
-
€200,000
Подписан
-
03/04/2024
30
-
Подписан
-
03/04/2024
29
€125,000
Прехвърляне
-
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Изстория на трансфери
Няма данни