ข่าวการถ่ายโอนล่าสุด 2023
การซื้อขายนักเตะวันที่
ผู้เล่น
อายุ
ประเทศชาติ
ขาเข้า
ขาออก
มูลค่าตลาด
ค่าธรรมเนียมการโอน
20/03/2023
28
-
-
€200,000
การซื้อขายนักเตะ
-
17/03/2023
31
-
-
€400,000
การซื้อขายนักเตะ
-
17/03/2023
30
-
-
€125,000
การซื้อขายนักเตะ
-
16/03/2023
31
-
-
€175,000
การซื้อขายนักเตะ
-
16/03/2023
27
-
-
€225,000
การซื้อขายนักเตะ
-
16/03/2023
26
-
-
€100,000
การซื้อขายนักเตะ
-
15/03/2023
27
-
-
€700,000
การซื้อขายนักเตะ
-
15/03/2023
22
€125,000
การซื้อขายนักเตะ
-
15/03/2023
26
€250,000
การซื้อขายนักเตะ
-
15/03/2023
22
-
-
€200,000
การซื้อขายนักเตะ
-
14/03/2023
30
-
-
€400,000
การซื้อขายนักเตะ
-
14/03/2023
33
-
-
€250,000
การซื้อขายนักเตะ
-
14/03/2023
33
-
-
€25,000
การซื้อขายนักเตะ
-
14/03/2023
29
-
-
€100,000
การซื้อขายนักเตะ
-
14/03/2023
29
-
-
€100,000
การซื้อขายนักเตะ
-
11/03/2023
22
-
-
€100,000
การซื้อขายนักเตะ
-
11/03/2023
21
-
-
-
การซื้อขายนักเตะ
-
11/03/2023
29
€50,000
การซื้อขายนักเตะ
-
10/03/2023
35
-
-
€25,000
การซื้อขายนักเตะ
-
10/03/2023
27
-
-
€700,000
การซื้อขายนักเตะ
-
10/03/2023
31
-
-
€150,000
การซื้อขายนักเตะ
-
09/03/2023
37
-
-
€100,000
การซื้อขายนักเตะ
-
09/03/2023
23
-
-
€150,000
การซื้อขายนักเตะ
-
08/03/2023
26
-
-
€400,000
การซื้อขายนักเตะ
-
08/03/2023
22
-
-
€1,000,000
การซื้อขายนักเตะ
-
07/03/2023
28
-
-
€300,000
การซื้อขายนักเตะ
-
07/03/2023
31
-
-
€500,000
การซื้อขายนักเตะ
-
07/03/2023
24
-
-
€250,000
การซื้อขายนักเตะ
-
07/03/2023
24
-
-
€200,000
การซื้อขายนักเตะ
-
07/03/2023
28
€100,000
การซื้อขายนักเตะ
-
06/03/2023
28
-
-
€450,000
การซื้อขายนักเตะ
-
06/03/2023
24
-
-
€250,000
การซื้อขายนักเตะ
-
04/03/2023
29
€300,000
การยืมตัวนักเตะ
-
04/03/2023
25
€250,000
การซื้อขายนักเตะ
-
03/03/2023
26
-
การซื้อขายนักเตะ
-
03/03/2023
29
-
-
€300,000
การซื้อขายนักเตะ
-
03/03/2023
28
-
-
€300,000
การซื้อขายนักเตะ
-
03/03/2023
22
€150,000
การยืมตัวนักเตะ
-
03/03/2023
25
€10,000
การซื้อขายนักเตะ
-
03/03/2023
23
€150,000
การซื้อขายนักเตะ
-
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
ประวัติการซื้อขายนักเตะ
No data