ข่าวการถ่ายโอนล่าสุด 2024
การซื้อขายนักเตะวันที่
ผู้เล่น
อายุ
ประเทศชาติ
ขาเข้า
ขาออก
มูลค่าตลาด
ค่าธรรมเนียมการโอน
20/06/2024
24
€225,000
วันที่สิ้นสุดการยืมตัวนักเตะ
-
20/06/2024
24
undefined300,000
เปิดเผยแล้ว
-
20/06/2024
31
-
-
NaNM
ลงชื่อในสัญญาแล้ว
-
20/06/2024
25
undefined25,000
ลงชื่อในสัญญาแล้ว
-
20/06/2024
21
-
-
€75,000
ลงชื่อในสัญญาแล้ว
-
20/06/2024
27
-
-
€50,000
ลงชื่อในสัญญาแล้ว
-
20/06/2024
22
-
-
€50,000
ลงชื่อในสัญญาแล้ว
-
20/06/2024
24
-
ลงชื่อในสัญญาแล้ว
-
19/06/2024
27
undefined75,000
ลงชื่อในสัญญาแล้ว
-
18/06/2024
29
-
-
undefined175,000
ลงชื่อในสัญญาแล้ว
-
18/06/2024
34
-
-
undefined800,000
ถอยออก
-
17/06/2024
20
-
-
€25,000
การยืมตัวนักเตะ
-
17/06/2024
29
-
-
€150,000
วันที่สิ้นสุดการยืมตัวนักเตะ
-
17/06/2024
-
-
-
€10,000
การยืมตัวนักเตะ
-
17/06/2024
21
-
-
€25,000
วันที่สิ้นสุดการยืมตัวนักเตะ
-
17/06/2024
24
-
-
undefined75,000
ลงชื่อในสัญญาแล้ว
-
14/06/2024
-
undefined25,000
ลงชื่อในสัญญาแล้ว
-
13/06/2024
24
-
-
undefined300,000
ลงชื่อในสัญญาแล้ว
-
13/06/2024
23
€350,000
ลงชื่อในสัญญาแล้ว
-
12/06/2024
27
undefined350,000
เปิดเผยแล้ว
-
12/06/2024
23
-
-
undefined125,000
ลงชื่อในสัญญาแล้ว
-
12/06/2024
31
undefined200,000
เปิดเผยแล้ว
-
10/06/2024
25
€125,000
วันที่สิ้นสุดการยืมตัวนักเตะ
-
10/06/2024
28
-
-
€75,000
ลงชื่อในสัญญาแล้ว
-
10/06/2024
25
€125,000
วันที่สิ้นสุดการยืมตัวนักเตะ
-
10/06/2024
-
-
-
-
วันที่สิ้นสุดการยืมตัวนักเตะ
-
08/06/2024
36
-
-
undefined25,000
ถอยออก
-
07/06/2024
39
-
-
€75,000
ลงชื่อในสัญญาแล้ว
-
07/06/2024
25
-
-
undefined50,000
ลงชื่อในสัญญาแล้ว
-
07/06/2024
28
-
-
€150,000
วันที่สิ้นสุดการยืมตัวนักเตะ
-
06/06/2024
23
-
-
€50,000
วันที่สิ้นสุดการยืมตัวนักเตะ
-
06/06/2024
23
€100,000
วันที่สิ้นสุดการยืมตัวนักเตะ
-
05/06/2024
22
undefined100,000
เปิดเผยแล้ว
-
05/06/2024
-
€75,000
ลงชื่อในสัญญาแล้ว
-
05/06/2024
25
-
-
undefined125,000
ลงชื่อในสัญญาแล้ว
-
05/06/2024
32
-
-
undefined100,000
ลงชื่อในสัญญาแล้ว
-
05/06/2024
24
€250,000
ลงชื่อในสัญญาแล้ว
-
05/06/2024
26
-
-
undefined100,000
ลงชื่อในสัญญาแล้ว
-
05/06/2024
37
-
-
undefined25,000
ถอยออก
-
04/06/2024
24
€180M
ลงชื่อในสัญญาแล้ว
-
04/06/2024
23
-
-
-
วันที่สิ้นสุดการยืมตัวนักเตะ
-
04/06/2024
21
€25,000
เปิดเผยแล้ว
-
03/06/2024
30
€1,000,000
การซื้อขายนักเตะ
-
03/06/2024
18
€700,000
วันที่สิ้นสุดการยืมตัวนักเตะ
-
02/06/2024
37
-
-
undefined100,000
ถอยออก
-
01/06/2024
34
-
-
€250,000
วันที่สิ้นสุดการยืมตัวนักเตะ
-
01/06/2024
32
-
-
€150,000
ลงชื่อในสัญญาแล้ว
-
01/06/2024
20
-
-
€125,000
วันที่สิ้นสุดการยืมตัวนักเตะ
-
01/06/2024
19
€200,000
วันที่สิ้นสุดการยืมตัวนักเตะ
-
01/06/2024
37
-
-
undefined50,000
ลงชื่อในสัญญาแล้ว
-
01/06/2024
33
-
-
undefined100,000
ลงชื่อในสัญญาแล้ว
-
01/06/2024
23
€50,000
เปิดเผยแล้ว
-
31/05/2024
23
€500,000
วันที่สิ้นสุดการยืมตัวนักเตะ
-
31/05/2024
30
-
-
€25,000
วันที่สิ้นสุดการยืมตัวนักเตะ
-
31/05/2024
33
-
-
€75,000
วันที่สิ้นสุดการยืมตัวนักเตะ
-
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 9
ประวัติการซื้อขายนักเตะ
No data