เครียสโนแลต พีอาร์
บราซิล
2021 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
24
นักเตะต่างชาติ
-
อายุเฉลี่ย
27.5
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-