วูฟเเฮมตั้น เวนเดอร์ ยูยี่้สิบเอ็ด
ประเทศอังกฤษ
15-16 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
1
นักเตะต่างชาติ
1
อายุเฉลี่ย
20.0
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-